Warszawa, dnia 24 września 2020 r. 

Znak sprawy: DO.233.1.2020

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM PISEMNYM

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 9, 00-236 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000249823, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 60.000.000,00 zł, NIP: 521–337–46–90, REGON: 140391839 ogłasza przetarg ofertowy pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki RENAULT ESPACE V MR’14, o numerze rejestracyjnym: WI 345FR rok produkcji: 2016.

Szczegółowe warunki przetargu określa Regulamin przetargu, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Do pobrania:
regulamin_renault_espace-24_09_20.doc


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych to adres e-mail: iod@armsa.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji przetargu ofertowego - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające
5) Pani/Pana dane osobowe w ramach realizacji przetargu ofertowego przechowywane będą przez okres 4 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w postępowaniu ofertowym/przetargowym
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-09-24 14:56:53
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-24 14:56:53

[Liczba odsłon: 2439992]

przewiń do góry