Warszawa, dn. 24 kwietnia 2009 r.

 

 

Do:

Wszyscy zainteresowani

 

 

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na:
dostawę materiałów promocyjno-reklamowych do projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach z zakresu przygotowania prezentacji oraz budowania pozytywnego wizerunku urzędów”;

 

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty ADMAN Reklama - Nadruk s.c. Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

 

2. Jednocześnie informuje się, że w postępowaniu złożone zostały łącznie dwie oferty, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela (liczby w nawiasie oznaczają punkty przyznane w jedynym kryterium oceny ofert – „CENA”).

 

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

1

ADMAN Reklama - Nadruk s.c, ul. Kwiatowa 7, 66-131 Cigacice.

39 032, 68 zł

(100 pkt.)

2

2

Stamptex, Piotr Nawracała, ul. Dąbrowskiego 1, 65 – 021 Zielona Góra

42 231, 52 zł

(92,4 pkt.)

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-27
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-27 12:21:37
  • Liczba odsłon: 123

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry