Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
465 Zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego, urządzeń, oprogramowania i mebli komputerowych. Sygnatura: ARM/07/2023 Administrator 2023-11-22
391 Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia sieci światłowodowej od wszystkich ryzyk. Znak sprawy: ARM/01/2021 Administrator 2021-01-27
387 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią "Internet dla Mazowsza”. Znak sprawy: ARM/05/2020 Administrator 2020-10-29
385 Dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu - DSPT.261.1.3.2020.RJ ARM/04/202 Administrator 2020-09-22
384 Dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu - ARM/03/2020 Administrator 2020-08-28
383 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia szkoleń online dla uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Znak sprawy: COIE.082.13.01.2020.KC Administrator 2020-08-17
379 Zakup zestawu urządzeń do analizy dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej Administrator 2020-04-21
378 Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury” Administrator 2020-04-15
377 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (Jednostkowego) Administrator 2019-11-22
376 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest „Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo – Pieńki” Znak sprawy: ARM/05/2019 Administrator 2019-11-20
374 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/03/19 Administrator 2019-07-31
373 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/02/19 Administrator 2019-05-16
372 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe: Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego oraz strategią regeneracji na obszarze terenu poprzemysłowego w Radomiu przy ulicy Energetyków.” Znak sprawy: DPMI.082.1.8.2019.RK Administrator 2019-03-27
371 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe: „„Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego oraz strategią regeneracji na obszarze terenu poprzemysłowego w Radomiu przy ulicy Energetyków.” Numer sprawy: DPMI.082.1.4.2019.RK Administrator 2019-02-15
370 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe: „Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego na obszarze terenów poprzemysłowych w Radomiu przy ulicy Energetyków.” Numer sprawy DPMI.082.1.3.2019.RK Administrator 2019-01-29
369 Zapytanie ofertowe na „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites”. Znak sprawy: DPMI.082.1.2019.RK Administrator 2019-01-21
368 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/01/19 Administrator 2019-01-03
367 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/13/18 Administrator 2018-12-13
366 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. poniżej przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na wybór pośrednika finansowego. Administrator 2018-09-14
365 Zapytanie ofertowe: „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites”. Znak sprawy: DPMI.082.4.5.2018 EGR Administrator 2018-08-13
364 apytanie ofertowe: „Kompleksowa koordynacja wraz z koncepcją organizacyjną i merytoryczną międzynarodowego wydarzenia związanego z tematem Circular Economy”. Znak sprawy: DPMI.082.4.4.2018 RK Administrator 2018-08-06
363 Zapytanie ofertowe na: „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites” Znak sprawy: Znak DPMI.082.4.3.2018 RK Administrator 2018-08-03
362 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/11/18 Administrator 2018-07-03
361 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/10/18 Administrator 2018-06-18
360 Ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki TOYTA-AVENSIS. Administrator 2018-05-30
359 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/09/18 Administrator 2018-05-30
358 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS. Znak sprawy: ARM/08/18 Administrator 2018-05-16
357 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu ratownika wodnego wraz z egzaminem. Znak sprawy: ARM/07/18 Administrator 2018-05-16
355 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu teoretycznego i praktycznego kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończonego egzaminem. Znak sprawy: ARM/06/18 Administrator 2018-04-27
354 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/05/18 Administrator 2018-04-27
353 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej dotyczącego terenu poprzemysłowego przy ulicy Energetyków w Radomiu. Znak sprawy: DPMI.082.4.2.2018.RK Administrator 2018-04-20
352 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych. Znak sprawy: ARM/04/18 Administrator 2018-04-10
350 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/03/18 Administrator 2018-04-05
349 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji jednodniowych warsztatów tematycznych dotyczących rewitalizacji oraz zastosowania wypracowanych narzędzi projektu jakimi są Web-GIS Tool. Znak sprawy: DPMI.082.4.1.2018.EGR Administrator 2018-03-15
348 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Administrator 2018-03-15
347 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/02/18 Administrator 2018-02-23
346 Zapytanie ofertowe na: „Opracowanie metodologii regeneracji z uwzględnieniem metod remediacji gruntu obszaru poprzemysłowego przy ulicy Energetyków 16 w Radomiu wraz z otoczeniem”. Znak sprawy: DMPI.082.4.2018.RK Administrator 2018-02-19
345 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi na przeprowadzenie egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/01/18 Administrator 2018-02-01
344 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2017-12-22
343 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/03/17 Administrator 2017-12-22
342 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/02/17 Administrator 2017-12-05
341 Zaproszenie do składania ofert. Analiza stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców. Znak sprawy: DRK 18/08/2017 Administrator 2017-09-14
340 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term, dotyczących projektu pilotażowego, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu, a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów, w ramach realizacji projektu „GreenerSites”, współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. Znak sprawy: DRK: 17/08/2017 Administrator 2017-09-13
339 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term dotyczących projektu pilotażowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu, a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów w ramach realizacji projektu „GreenerSites” współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. Znak sprawy: DRK/16/08/2017 Administrator 2017-09-01
338 Zaproszenie do składania ofert. Na przeprowadzenie analizy stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców. Znak sprawy: DRK/14/08/2017 Administrator 2017-08-24
337 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Znak sprawy: DRK/13/08/2017. Administrator 2017-08-22
336 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term dotyczących projektu pilotażowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.. Znak sprawy: DRK/12/01/2017. Administrator 2017-08-22
335 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/01/17 Administrator 2017-04-14
333 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2016-12-20
331 Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania trzech analiz bieżącej sytuacji stref poprzemysłowych miejskich stref funkcjonalnych: m.st. Warszawy, miasta Płocka, oraz miasta Radomia wraz z miastem Pionki. Znak sprawy: DRK/11/11/2016 Administrator 2016-11-15
330 Przetarg nieograniczony na aktywizację uczestników projektu pn. Moje najważniejsze miejsce - rodzina. Znak sprawy: ARM/01/16 Administrator 2016-06-03
329 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego). Administrator 2015-12-17
328 Zapytanie ofertowe dot. usługi kompleksowej obsługi gastronomicznej w związku z organizacją przez Województwo Mazowieckie seminarium informacyjnego, odbywającego się w terminie 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Znak sprawy: COIE/1.7/71.2015 Administrator 2015-12-07
327 Przetarg nieograniczony na wyposażanie pracowni zawodowych (nr 81). Znak sprawy: ARM/81/15 Administrator 2015-11-30
326 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych (nr 80/15). Znak sprawy: ARM/80/15 Administrator 2015-11-17
325 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Ciechanowie. Numer sprawy: ARM/79/15 Administrator 2015-11-13
323 Przetarg nieograniczony na wyposażanie pracowni zawodowych w Żurominie. Znak sprawy: ARM/77/15 Administrator 2015-11-10
322 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych (nr 76). Znak sprawy: ARM/76/15 Administrator 2015-11-09
321 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych. Znak sprawy: ARM/75/15 Administrator 2015-11-06
317 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Mławie. Znak sprawy: ARM/70/15 Administrator 2015-11-02
316 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Przasnyszu. Znak sprawy: ARM/71/15 Administrator 2015-11-02
315 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Makowie Mazowieckim. Znak sprawy: ARM/72/15 Administrator 2015-11-02
314 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Kampania informacyjno-promocyjna regionu Mazowsza w mediach polskich i zagranicznych. Znak sprawy: ARM/67/15 Administrator 2015-10-26
313 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Makowie. Znak sprawy: ARM/66/15 Administrator 2015-10-22
312 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni nauki języka obcego w Przasnyszu. Znak sprawy: ARM/65/15 Administrator 2015-10-22
311 Przetarg nieograniczony na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy: ARM/64/15 Administrator 2015-10-20
310 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/63/15 Administrator 2015-10-16
309 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Różanie. Znak sprawy: ARM/61/15 Administrator 2015-10-14
308 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Mińsku Mazowieckim oraz w Ciechanowie. Znak Sprawy: ARM/60/15 Administrator 2015-10-12
307 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Płońsku. Znak sprawy: ARM/59/15 Administrator 2015-09-23
306 Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz kompleksową realizację usługi z zakresu działalności kulturalnej, związanej z organizacją koncertów/widowisk z elementami edukacji kulturalnej podczas „Tygodnia regionu mazowieckiego” na Światowej Wystawie EXPO w Mediolanie w dniach 26-31 października 2015 r. Sygnatura akt: COIE/1.7/50/2015 Administrator 2015-09-22
305 Przetarg nieograniczony na prezentację regionu mazowieckiego w czasie Światowej Wystawy EXPO ARM/56/15 Administrator 2015-09-10
304 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni technika handlowca w Żurominie. Znak sprawy: ARM/55/15 Administrator 2015-09-10
303 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Mławie i Żurominie. Znak sprawy: ARM/54/15 Administrator 2015-09-07
302 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni w Otwocku. Znak sprawy: ARM/53/15 Administrator 2015-09-07
301 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznych w Otwocku. Znak sprawy: ARM/53/15 Administrator 2015-09-07
300 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Zapewnienie biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz świadczenie usługi cateringowej w czasie wystawy światowej EXPO w Mediolanie”. Znak sprawy: ARM/52/15 Administrator 2015-09-04
299 ddd Administrator 2015-09-03
298 cghcgh Administrator 2015-09-03
297 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Żelechowie i Zielonej. Znak sprawy: ARM/51/15 Administrator 2015-08-28
296 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Mińsku Mazowieckim oraz w Miętnem. Znak sprawy: ARM/50/15 Administrator 2015-08-28
295 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu oraz kompleksowa realizacja usługi z zakresu działalności kulturalnej, związanej z organizacją koncertów/widowisk. Znak sprawy: COIE/1.7/44/2015 Administrator 2015-08-27
293 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Płońsku, Ciechanowie i Otwocku. Znak sprawy: ARM/48/15 Administrator 2015-08-21
292 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni logistycznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/47/15 Administrator 2015-08-17
291 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem dostawa drukarek 3d, skanera 3d oraz urządzeń peryferyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i oprogramowaniem. Znak sprawy ARM/46/15. Administrator 2015-08-04
290 Przetarg nieograniczony na Wyposażenie pracowni szkolnych w Garwolinie. Znak sprawy: ARM/45/15 Administrator 2015-07-24
288 Przetarg nieograniczony na adaptację sali gimnastycznej w budynku istniejącej szkoły na aulę - salę konferencyjną. Znak sprawy: ARM/43/15 Administrator 2015-07-22
287 Przetarg nieograniczony na przygotowanie części technicznej Forum Gospodarczego w Brukseli promującego mazowiecki potencjał gospodarczy sektora rolno-spożywczego oraz sektora meblarskiego. Znak sprawy: ARM/42/15 Administrator 2015-07-21
286 Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy ARM/41/15. Administrator 2015-07-17
285 Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy: ARM/40/15. Administrator 2015-07-17
284 Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy ARM/39/15. Administrator 2015-07-17
283 Wyposażenie pracowni hotelarskiej. Znak Sprawy ARM/38/15. Administrator 2015-07-17
282 Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy: ARM/36/15 Administrator 2015-07-17
281 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/37/15 Administrator 2015-07-16
280 Przetarg nieograniczony na sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/35/15 Administrator 2015-07-14
279 Przetarg nieograniczony na organizację forum gospodarczego w Chinach, w prowincjach Szantung oraz Hebei, w dniach 13-21 września 2015 r. Znak sprawy: ARM/31/15 Administrator 2015-07-13
278 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni handlowej w Żurominie. Znak sprawy: ARM/32/15 Administrator 2015-07-10
277 Przetarg nieograniczony na usługi opracowania folderu promocyjnego, drukowania i dostawy dla Województwa Mazowieckiego Administrator 2015-07-10
276 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni logistycznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/33/15 Administrator 2015-07-10
275 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w miejscowości Chorzele. Znak sprawy: ARM/30/15 Administrator 2015-07-03
274 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/29/15 Administrator 2015-07-03
272 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni w szkołach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Znak sprawy: ARM/27/15 Administrator 2015-06-18
266 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie. Znak sprawy: ARM/21/15 Administrator 2015-05-15
265 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni fryzjerskiej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/20/15 Administrator 2015-05-15
264 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami)na: „Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych) oraz oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”. Znak sprawy: ARM/15/15 Administrator 2015-04-25
263 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu dla technika rolnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Znak sprawy: ARM/17/15 Administrator 2015-04-22
262 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni projektowania fryzur. Znak sprawy: ARM/16/15 Administrator 2015-04-22
259 Przetarg nieograniczony na realizację ekspertyzy pn. „Model współpracy z przedsiębiorcami – na przykładzie województwa mazowieckiego”Znak sprawy: ARM/11/15 Administrator 2015-04-03
258 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kuczborku. Znak sprawy: ARM/07/15 Administrator 2015-03-26
257 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. Znak sprawy: ARM/06/15 Administrator 2015-03-23
256 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Znak sprawy: ARM/05/15 Administrator 2015-03-23
255 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Garwolinie i Żelechowie. Znak sprawy: ARM/04/15 Administrator 2015-03-20
254 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół nr 2 i 3 w Ciechanowie.Znak sprawy: ARM/03/15 Administrator 2015-03-20
251 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy ARM/02/15. Administrator 2015-02-17
250 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Znak sprawy: ARM/01/2015 Administrator 2015-02-12
249 Przetarg nieograniczony na remont części pomieszczeń w budynku istniejącej szkoły. Znak sprawy: ARM/56/14 Administrator 2014-12-31
248 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego. Administrator 2014-12-15
247 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/55/14 Administrator 2014-12-01
246 Przetarg na obsługę gastronomiczną Forum Regionów. Znak sprawy: ARM/54/14 Administrator 2014-11-19
240 Przetarg nieograniczony na organizację wyjazdowej misji gospodarczej przedsiębiorców z województwa mazowieckiego do Ałmaty (Republika Kazachstanu). warszawa, 8 października 2014r. Znak sprawy: ARM/49/14 Administrator 2014-10-08
239 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności w związku z udziałem w Forum Regionów w Brukseli (Belgia) w terminie 1 grudnia - 5 grudnia 2014. Znak sprawy: ARM/48/14 Administrator 2014-10-08
238 Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VECTRA. Administrator 2014-09-30
237 Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: ARM/45/14 Administrator 2014-09-24
236 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoiska promocyjnego na targach SIAL MIDDLE EAST & ITCA 2014 odbywających się w dniach 24-26 listopada 2014 r. w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Znak sprawy: ARM/44/14 Administrator 2014-09-23
235 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza sytuacji eksportowej wybranych branż w województwie mazowieckim”. (Pojęcie „eksport” jest przy tym rozumiane jako sprzedaż towarów/usług zarówno na Jednolitym Rynku Europejskim [z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej], jak i w krajach trzecich). Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/42/14 Administrator 2014-09-19
234 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach. Znak sprawy: ARM/42/14 Administrator 2014-09-12
233 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na tłumaczeniu tekstów na stronie internetowej w ramach realizacji Projektu „Mazowsze – Promocja gospodarcza serca Polski” w roku 2014. Znak sprawy: COIE/1.7/84/2014 Administrator 2014-09-10
228 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/41/14 Administrator 2014-08-26
227 Przetarg nieograniczony na organizację gospodarczej misji przyjazdowej przedstawicieli przedsiębiorców z Algierii. Znak sprawy: ARM/39/14 Administrator 2014-08-21
226 Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK 27/08/14 Administrator 2014-08-20
224 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na warunkach prenumeraty czasopism. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/37/1 Administrator 2014-08-18
223 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowej obsługi gastronomicznej i technicznej stoiska podczas Festiwalu Eat! Brussels – miasteczka kulinarnego partnerów dwustronnych regionu stołecznego Brukseli odbywającego się w terminie 11-14 września 2014 r. w Brukseli. Znak sprawy: ARM/37/14 Administrator 2014-08-12
221 Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK/22/08/14 Administrator 2014-08-06
220 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach SIAL Paris. Znak sprawy: ARM/36/14 Administrator 2014-08-05
219 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza sytuacji eksportowej wybranych branż w województwie mazowieckim”. (Pojęcie „eksport” jest przy tym rozumiane jako sprzedaż towarów/usług zarówno na Jednolitym Rynku Europejskim [z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej], jak i w krajach trzecich). Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/33/14 Administrator 2014-08-04
217 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/35/14 Administrator 2014-08-01
215 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach krajowych i zagranicznych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności. Znak sprawy: ARM/32/14 Administrator 2014-07-29
213 Przetarg nieograniczony na transport materiałów na imprezy targowo-wystawiennicze. Znak sprawy: ARM/33/14 Administrator 2014-07-25
212 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Znak sprawy: ARM/29/14 Administrator 2014-07-22
210 Przetarg nieograniczony na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski. Znak sprawy: ARM/27/14 Administrator 2014-07-14
209 Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Eco drivingu, w ramach projektu pt. Eco driving - zielona jazda. Znak sprawy: ARM/26/14 Administrator 2014-06-27
208 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Znak sprawy: ARM/25/14 Administrator 2014-06-09
207 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty. Znak sprawy: ARM/24/14 Administrator 2014-06-05
206 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/23/14 Administrator 2014-06-04
205 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. ARM/21/14 Administrator 2014-05-30
204 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dna zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach nr ARM/20/2014 Administrator 2014-05-30
203 Przetarg nieograniczony usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Znak sprawy: ARM/22/14 Administrator 2014-05-29
202 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Warszawa, 28 maja 2014r. Znak sprawy: ARM/21/14 Administrator 2014-05-28
199 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Znak sprawy: ARM/19/14 Administrator 2014-05-21
198 Zapytanie ofertowe na opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga wodna E-40) w ramach projektu INWAPO „Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK 12/05/2014 Administrator 2014-05-12
197 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.Znak sprawy: ARM/18/14. Administrator 2014-05-12
196 Przetarg nieograniczony na organizację forum gospodarczego w Republice Kazachstanu. Znak sprawy: ARM/17/14. Administrator 2014-05-08
195 Przetarg nieograniczony na na dostawę materiałów promocyjnych-reklamowych. Znak sprawy: ARM/16/14 Administrator 2014-05-07
193 Przetarg nieograniczony na Usługi przeprowadzenia szkoleń Zarządzanie projektami naukowymi. Znak sprawy: ARM/15/14 Administrator 2014-04-30
189 Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na kompleksowej organizacji udziału Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, funkcjonującego w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A w targach Polagra Food 2014 w Poznaniu, które odbędą się w dniach 29.09 – 02.10.2014 roku. Administrator 2014-04-15
188 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu graficznym, wykonaniu i dostarczeniu materiałów informacyjnych w formie broszur związanych z tematyką usług o charakterze pro-eksport i pro-biz świadczonych w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. Administrator 2014-04-15
187 Przetarg nieograniczony na na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Znak sprawy: ARM/11/14 Administrator 2014-04-07
186 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/10/14. Administrator 2014-04-02
185 Przetarg nieograniczony na na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego. Znak sprawy: ARM/09/14 Administrator 2014-04-01
184 Przetarg nieograniczony na na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Znak sprawy: ARM/08/14 Administrator 2014-03-26
183 Przetarg nieograniczony na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski. Znak sprawy: ARM/07/14 Administrator 2014-03-21
182 Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego. Znak sprawy: ARM/06/14 Administrator 2014-03-21
181 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na trasach zagranicznych. Znak sprawy ARM/04/14 Administrator 2014-03-14
180 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów. Znak sprawy: ARM/03/14 Administrator 2014-02-25
179 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach zagranicznych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności. Znak sprawy: ARM/02/14 Administrator 2014-02-03
178 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest wykonanie, wdrożenie, rozwój oraz utrzymanie "Portalu M@zowszanie" świadczącego e-usługi. Portal ma oferować informacje oraz e-usługi, jak również integrować e-usługi oferowane przez inne podmioty. Znak sprawy: ARM/01/14 Administrator 2014-01-28
177 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2013-12-11
176 Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy e-learningowej, 3 szkoleń e-learnigowych oraz aplikacji mobilnej a także świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego, w ramach projektu pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów. Znak sprawy: ARM/15/13 Administrator 2013-12-06
175 Ogłoszenie o zamówieniu usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/14/13 Administrator 2013-11-26
174 Przetarg nieograniczony na doradztwo prawne na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Znak sprawy: ARM/12/13 Administrator 2013-11-06
173 Przetarg nieograniczony na organizację jednodniowej konferencji naukowej o charakterze inauguracyjnym w Warszawie pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu. Znak sprawy: ARM /11/13 Administrator 2013-11-05
172 Przetarg nieograniczony na opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz dostawę materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/10/13 Administrator 2013-10-29
171 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych. Znak sprawy: ARM/08/13. Administrator 2013-09-18
170 Przetarg nieograniczony na organizację misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorców. Znak sprawy: ARM/07/13 Administrator 2013-09-05
169 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/05/13 Administrator 2013-08-27
164 Przetarg nieograniczony na doradztwo prawne na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Administrator 2013-05-29
163 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/2/13 Administrator 2013-03-28
162 Przetarg nieograniczony na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Znak sprawy: ARM/20/12 Administrator 2012-12-28
161 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2012-12-14
160 Zapytanie ofertowe, dot. zamówienia dostawa na warunkach prenumeraty czasopism (po 1 egzemplarzu każdego z nich) wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/56/12 Administrator 2012-11-23
159 Zapytanie ofertowe, dot. zamówienia na dostawę na warunkach prenumeraty czasopism (po 1 egzemplarzu każdego z nich) wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/57/12 Administrator 2012-11-23
158 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Numer ogłoszenia: 462476 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012. Znak sprawy: ARM/19/12 Administrator 2012-11-21
157 OGŁOSZENIE O PARTNERSTWIE PUBLICZNO – PRYWATNYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA REALIZACJI, UTRZYMANIU I ZARZĄDZANIU SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ, JAK RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIU USŁUG Z JEJ WYKORZYSTANIEM, W RAMACH PROJEKTU „INTERNET DLA MAZOWSZA” Administrator 2012-11-16
155 Zapytanie ofertowe, dot. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa gotowych opracowań, wydawnictw i publikacji naukowych niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/53/12 Administrator 2012-11-06
154 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji pięciu branżowych spotkań informacyjnych dotyczących rozwoju eksportu przeznaczonych dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/26/12 Administrator 2012-09-07
153 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/15/12 Administrator 2012-08-16
151 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych ARM 14/12 Administrator 2012-07-31
150 Informacja dotycząca zmiany w SIWZ: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 268182 - 2012 data 24.07.2012 r. ARM/12/12, DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich Administrator 2012-07-30
149 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/13/12 Administrator 2012-07-25
147 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja opracowania pt. „Raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego”. Znak sprawy: COIE-PROBIZ/2/12 Administrator 2012-07-25
146 Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/12/12 Administrator 2012-07-24
145 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/11/12 Administrator 2012-07-24
141 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/08/12 Administrator 2012-05-10
140 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/07/12 Administrator 2012-04-30
139 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/06/12 Administrator 2012-04-19
138 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/05/12 Administrator 2012-04-17
137 Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III. Znak sprawy: ARM/04/12 Administrator 2012-04-03
136 Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III. Znak sprawy: ARM/3/12 Administrator 2012-03-13
134 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego Akademia Unijna III”; Oznaczenie sprawy: ARM/02/12 Administrator 2012-02-10
133 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 28466 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012 Administrator 2012-01-30
132 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego Akademia Unijna III Administrator 2012-01-05
127 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej w dwóch wersjach: dla 30 i dla 40 osób na konferencję inwestycyjną w dniu 20 grudnia 2011r. w Radomiu. Spotkania odbędzie się w Urzędzie Miejskim przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu. Sygnatura akt: COIE-BIP/13/11 Administrator 2011-12-06
124 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/21/11 Administrator 2011-09-16
121 Zapytanie ofertowe, dotyczy oferty na druk ulotek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Znak sprawy: COIE - BIP/5/11 Administrator 2011-09-12
120 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/21/11 Administrator 2011-09-05
119 Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/20/11 Administrator 2011-09-05
117 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej dla 15 osób na branżowe spotkanie informacyjne. Sygnatura akt: COIE-BIP/4/11 Administrator 2011-09-02
114 Przetarg na organizację i obsługę spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/19/11 Administrator 2011-08-18
113 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Akademia Policyjna Administrator 2011-08-10
112 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej dla 15 osób na branżowe spotkania informacyjne. Administrator 2011-08-04
106 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/16/11 Administrator 2011-05-25
104 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi doradztwa prawnego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej. nr ARM/15/11 Administrator 2011-05-17
103 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych. Znak sprawy ARM 14/11. Administrator 2011-04-28
102 Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektów systemowych Akademia Unijna III i ITeraz Mazowsze II Administrator 2011-04-28
100 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów w zakresie projektowania stron internetowych oraz szkoleń z zakresu zarządzania kryzysem w firmie i radzenia sobie z konfliktem i stresem. Znak sprawy: ARM/12/11 Administrator 2011-04-15
99 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych (w tym papierniczych). Znak sprawy: ARM/11/11 Administrator 2011-04-06
98 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie analizy/raportu na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego. Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/231/11 Administrator 2011-04-04
96 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”nak sprawy: ARM/08/11 Administrator 2011-03-28
93 Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka - szansa dla rolnika. Znak sprawy: ARM/08/11 Administrator 2011-03-09
91 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych (gadżetów). Znak sprawy: ARM/07/11 Administrator 2011-03-02
89 Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/6/11 Administrator 2011-02-22
86 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B). Numer ogłoszenia: 51013 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2011-02-11
84 Warszawa. Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II oraz Akademia Unijna III. Numer ogłoszenia: 15960 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2011-02-01
83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów. Znak sprawy: ARM/4/11 Administrator 2011-02-01
81 Uwaga sprostowanie dokumentów! Informacja dot. Przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670 10 (część A) oraz dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu systemowego Akademia Unijna III (część B). Znak sprawy: ARM/2/11 Administrator 2011-01-24
80 Warszawa: Przetarg nieograniczony na Dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670 10 (część A) oraz dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu systemowego Akademia Unijna III (część B). Numer ogłoszenia: 10686 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2011-01-21
78 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na Usługę rekrutacji uczestników szkoleń. Znak sprawy: ARM/01/11 Administrator 2011-01-11
77 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na: „Wykonanie, uruchomienie i aktualizacje portalu dla Projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem technicznym” (część A) oraz „Wykonanie strony internetowej projektu systemowego „Akademia Unijna III”, w języku polskim, na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartej o System Zarządzania Treścią (CMS – ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości” (część B). Numer ogłoszenia: 427230 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010 Administrator 2010-12-31
75 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na organizatora turystyki wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”. Znak sprawy: ARM/60/10 Administrator 2010-12-30
69 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych niezbędnych do realizacji projektu: „Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne” w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL, zwanym SIRMA plus. Znak sprawy: ARM/55/10 Administrator 2010-12-10
66 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych Numer ogłoszenia: 392646 - 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 ARM/58/10 Administrator 2010-12-02
64 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 390648 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 Administrator 2010-12-01
63 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług hotelarskich Numer ogłoszenia: 390548 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 Administrator 2010-12-01
62 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych. Znak sprawy: ARM/54/10 Administrator 2010-11-25
60 Zakończenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na: przygotowanie analizy na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną potencjału inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego Administrator 2010-11-24
58 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na obsługę prawną świadczoną przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administrator 2010-11-10
57 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. na: Zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych Znak sprawy: ARM/52/10. Administrator 2010-11-02
54 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/50/10, na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Część I Administrator 2010-10-28
53 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/50/10, na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Administrator 2010-10-28
51 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/49/10, zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na pilota wycieczek Administrator 2010-10-26
47 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: usługę przeprowadzenia szkoleń: ARM/51/10. Administrator 2010-10-12
46 INFORMACJA - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie”. ARM/50/10 Administrator 2010-10-12
43 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych. Administrator 2010-10-08
44 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych. Administrator 2010-10-08
38 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych: ARM/48/10 Administrator 2010-09-29
24 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na catering – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników szkoleń nr ARM/44/10 Administrator 2010-07-14
22 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów motywacyjnych z psychologiem nr ARM/42/10 Administrator 2010-07-02
21 Zawiadomienie o wyniku postępowania znak sprawy: ARM/39/10. Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz oraz kursu w zakresie zawodu Kelner. Administrator 2010-07-02
20 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na catering – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników szkoleń: ARM/41/10 Administrator 2010-06-29
18 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych: ARM/38/10 Administrator 2010-06-08
16 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na organizację usług szkoleniowych. Administrator 2010-05-31
12 PRZETARG NIEOGRANICZONY Znak sprawy: ARM/45/09 na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Administrator 2009-10-02
7 Zawiadomienie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów promocyjno-reklamowych dla projektu „Innowacyjne Mazowsze” (CPV: 39294100-0) Administrator 2009-04-22
6 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienie publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „opracowanie, druk, publikację i dystrybucję trzech broszur promocyjno – informacyjnych wraz z płytą DVD, dotyczących budowy społeczeństwa informacyjnego”. Administrator 2009-04-21
3 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2008-12-10
2 Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na „materiały promocyjno-reklamowe” dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Administrator 2008-11-14
1 Przetarg nieograniczony na: Część I: druk broszury informacyjnej o Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w wersji angielskiej, Część II: druk kalendarza książkowego - tygodniowego oraz kalendarza ściennego - trójdzielnego, Część III: kartki świąteczne. Administrator 2007-11-06

[Liczba odsłon: 2477987]

przewiń do góry