Zapytanie o cenę, znak: ARM/4/0

Warszawa, dn. 22.04.2009 r.

 

 

Dotyczy:    postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów promocyjno-reklamowych dla projektu „Innowacyjne Mazowsze” (CPV: 39294100-0)

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty firmy „Rytter Investment” ul. Przemysłowa 20, 09-400 Płock. Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

2. Jednocześnie informuje się, że w postępowaniu złożonych zostało łącznie 3 oferty, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela (liczby w nawiasie oznaczają punkty przyznane w jedynym kryterium oceny ofert – „CENA”).

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

1

„Rytter Investment” ul. Przemysłowa 20,

09-400 Płock

         48 678,00 zł

(100pkt.)

2

2

„Proben Osiedle Bratkowice 3B/55, 99-400 Łowicz

 62 403,00 zł

(78 pkt.)

3

3

„Inter…Test” ul.Mieszka I/6, 96-500 Sochaczew

61 198,86 zł

( 79,5 pkt.)

 

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonym w specyfikacji kryterium oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy.

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-22 18:00:09
  • Liczba odsłon: 307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry