Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
445 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych. Znak sprawy: COIE.082.1.2023.KŁ Administrator 2023-01-26
444 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) z dnia 20 grudnia 2022r. Administrator 2022-12-21
443 Ogloszenie o zamówieniu na dostawę paliw płynnych (benzyny bezołowiowej PB95 i oleju napędowego ON) w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zamawiającego. Znak sprawy: ARM/15/2022 Administrator 2022-12-15
441 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2022-12-15
442 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej na potrzeby Zamawiającego. Znak sprawy: ARM/14/2022 Administrator 2022-12-07
440 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem są roboty budowlane polegające na przebudowie sieci Internet dla Mazowsza. Znak sprawy: ARM/13/2022 Administrator 2022-10-28
433 Ogłoszenie o zamówieniu na wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy "Reporęczenie". Znak sprawy: ARM/08/2022 Administrator 2022-10-10
439 Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów. Znak sprawy: COIE.082.9.4.2022.EGR Administrator 2022-08-11
437 Zapytanie ofertowe - Znak sprawy: COIE.082.9.3.2022.EGR Administrator 2022-08-01
438 Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ARM/11/2022 Administrator 2022-07-21
436 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu informatycznego: "Mazowiecka Platforma Kultury". Znak sprawy: ARM/10/2022 Administrator 2022-07-01
434 Zapytanie ofertowe na usługi trenerskie. Znak sprawy: COIE.082.4.3.2022.KŁ Administrator 2022-06-29
435 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę sprzętu dydaktycznego i elektronicznego do pracowni wzorcowej wraz z instruktażem. Znak sprawy: ARM/09/2022 Administrator 2022-06-23
432 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz z systemem operacyjnym oraz licencją MS Office 365. Znak sprawy: COIE.082.4.2.2022.KC Administrator 2022-05-31
430 Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej. Znak sprawy: ARM/06/2022 Administrator 2022-04-21
431 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu informatycznego "Mazowiecka Platforma Kultury". Znak sprawy: ARM/07/2022 Administrator 2022-04-13
429 Zapytanie ofertowe na przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych oraz wykonanie reklamy w sieci Google Ads dla usługi Made in Mazovia. Znak sprawy: COIE.082.9.1.2022.EGR Administrator 2022-03-15
428 Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu informatycznego "Mazowiecka Platforma Kultury". Znak sprawy: ARM/01/2022 Administrator 2022-03-11
423 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup oprogramowania do zarządzania i monitorowania posiadanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych Cisco. Znak sprawy: ARM/20/2021 Administrator 2022-02-14
426 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dwóch zestawów urządzeń do analizy parametrów jakościowych dla prędkości 1GigE oraz 10GigE, gdzie jeden ze zestawów ma mieć możliwość rozszerzenia o aktywację 100GigE. Znak sprawy: ARM/02/2022 Administrator 2022-02-09
427 Ogłoszenie o zamówieniu na leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych. Znak sprawy: ARM/03/2022 Administrator 2022-02-03
407 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badania i sporządzenie opracowania. Znak sprawy: ARM/12/2021 Administrator 2022-02-02
414 Ogłoszenie o zamówieniu. Znak sprawy: ARM/16/2021 Administrator 2022-01-27
425 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę ekspercką dotyczącą przygotowania i przeprowadzenia warsztatu online. Znak sprawy: COIE.082.6.2022.AS Administrator 2022-01-19
420 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę przygotowania kompleksowego opracowania dotyczącego sukcesji w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Znak sprawy: ARM/19/21 Administrator 2022-01-13
419 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i wdrożenie systemu paszportyzacji wraz z systemem wsparcia obsługi biznesowej sieci i rozliczeń usług. Znak sprawy: ARM/07/2021 Administrator 2022-01-13
424 Ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie szczegółowej, spójnej kreatywnie koncepcji targów edukacyjno-zawodowych oraz organizacja 39 e-targów pracy i 18 e-dni branżowych dla uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim. Znak sprawy: ARM/22/2021 Administrator 2021-12-29
422 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dwóch zestawów urządzeń do analizy parametrów jakościowych dla prędkości 1GigE oraz 10GigE. Znak sprawy: ARM/21/2021 Administrator 2021-12-28
421 Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego: Skoda Roomster, rok produkcji 2009. Znak sprawy: DO.1.233.2021 Administrator 2021-12-23
416 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do sprzętu Cisco. Znak sprawy: ARM/17/2021 Administrator 2021-12-20
411 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI. Znak sprawy: ARM/15/2021 Administrator 2021-12-02
418 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 'Dostawa (leasing) samochodów osobowych' Administrator 2021-10-20
417 Ogłoszenie o wyniku postępowania Usługi 'Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza' Administrator 2021-10-11
415 Dotyczy postępowania: 'Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza' Administrator 2021-09-21
413 Informacja o unieważnieniu postępowania Administrator 2021-09-14
412 Dostawa (leasing) samochodów osobowych - Informacja z otwarcia ofert Administrator 2021-09-12
410 Ogłoszenie o zamówieniu na leasing operacyjny dwóch samochodów osobowych. Znak sprawy: ARM/14/2021 Administrator 2021-08-24
403 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego sprzętu i oprogramowania ECI. Znak sprawy: ARM/06/21 Administrator 2021-08-16
409 Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowanie i realizację kreatywnej kampanii informacyjno-promocyjnej prezentującej efekty wdrażania projektu "Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego". Znak sprawy ARM/13/2021 Administrator 2021-08-13
408 Informacja o postępowaniu: 'Analiza rynków zagranicznych pod kątem możliwości eksportowych oraz opracowanie modułu ekspansji dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego z Mazowsza' Administrator 2021-08-05
401 Ogłoszenie o zamówieniu na zakup usług serwisowych dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania i sprzętu Cisco świadczonych przez producenta lub autoryzowanego partnera. Znak sprawy: ARM/05/21 Administrator 2021-07-28
406 Zapytanie ofertowe na wykonanie za pomocą drona zdjęć terenów inwestycyjnych. Znak sprawy: COIE082.18.2021.KŁ Administrator 2021-07-28
405 Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie sieci światłowodowej. Znak sprawy: ARM/10/2021 Administrator 2021-07-28
402 Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie badania i sporządzenie opracowania. Znak sprawy: ARM/09/2021 Administrator 2021-07-19
400 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2021-06-25
399 Ogłoszenie o zamówieniu na wybór pośrednika finansowego. Znak sprawy ARM/08/21 Administrator 2021-06-24
404 Informacja o unieważnieniu postępowania. Znak sprawy: ARM/03/21 Administrator 2021-06-23
398 Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie. Znak sprawy: COIE.082.8.14.2021.AS Administrator 2021-05-12
397 Ogłoszenie o zamówieniu na organizację staży i praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim. Znak sprawy ARM/04/2021 Administrator 2021-03-19
395 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz z akcesoriami. Znak sprawy: COIE.082.9.2.2021.EGR Administrator 2021-03-03
396 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przeprowadzenie audytu projektu pn. Public4MSME- Sharing economy model as a resource for SMEs during COVID-19 recovery time. Znak sprawy: DPMI.082.4.2.2020.PL Administrator 2021-02-23
393 Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz z akcesoriami. Znak sprawy: COIE.082.9.2021.EGR Administrator 2021-02-15
394 Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia sieci światłowodowej od wszystkich ryzyk. Znak sprawy: ARM/02/2021 Administrator 2021-02-12
392 Ogłoszenie o zamówieniu na ubezpieczenie mienia sieci światłowodowej od wszystkich ryzyk. Znak sprawy: ARM/01/2021 Administrator 2021-02-03
389 Ogłoszenie o zamówieniu na doradztwo prawne związane z projektem "Internet dla Mazowsza" w okresie trwałości, w szczególności przy usuwaniu usterek wynikających z protokołów odbioru pomiędzy Województwem Mazowieckim a KT Corporation. Znak sprawy: ARM/09/2020 Administrator 2021-01-12
390 Ogłoszenie o zamówieniu na organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych - szkoleń zawodowych oraz organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim. Znak sprawy: ARM/08/2020  Administrator 2020-12-28
388 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią "Internet dla Mazowsza". Znak sprawy: ARM/06/2020 Administrator 2020-12-04
387 Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę (leasing) samochodów na potrzeby operowania siecią "Internet dla Mazowsza”. Znak sprawy: ARM/05/2020 Administrator 2020-11-17
385 Dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu - DSPT.261.1.3.2020.RJ ARM/04/2020 Administrator 2020-10-14
386 Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym na sprzedaż samochodu osobowego marki RENAULT ESPACE V MR’14, o numerze rejestracyjnym: WI 345FR rok produkcji: 2016. Znak sprawy: DO.233.1.2020 Administrator 2020-09-24
384 Dostawa sprzętu fotograficznego do pracowni fotograficznej w ramach Projektu „Regionalna Platforma Informacyjna – Kultura na Mazowszu - DSPT.261.1.2.2020.RJ ARM/03/2020 Administrator 2020-09-17
383 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia szkoleń online dla uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego. Znak sprawy: COIE.082.13.01.2020.KC Administrator 2020-09-01
382 Zapytanie ofertowe na sprzedaż i dostawę sprzętu potrzebnego do przeprowadzenia szkoleń online dla uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. Znak sprawy: COIE.082.13.01.2020.KC Administrator 2020-08-07
381 Zapytanie ofertowe na usługi eksperckie, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatu online dla partnerów projektu oraz lokalnych interesariuszy projektu, zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. Znak sprawy: COIE.082.8.03.2020.KC Administrator 2020-06-25
380 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na usługi eksperckie, dotyczące przygotowania i przeprowadzenia warsztatu online dla partnerów projektu oraz lokalnych interesariuszy projektu, zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. Znak sprawy: COIE.082.8.02.2020.KC Administrator 2020-06-16
378 Budowa Systemu Informatycznego - Mazowiecka Platforma Kultury” Administrator 2020-06-10
379 "Zakup zestawu urządzeń do analizy dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej" znak sprawy: ARM/02/2020 Administrator 2020-05-25
377 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2019-12-19
376 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest „Przebudowa sieci „Internet dla Mazowsza” w powiecie płońskim przy zadaniu budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odcinek Pieńki – Płońsk; Strzegowo – Pieńki” Znak sprawy: ARM/05/2019 Administrator 2019-12-13
374 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/03/19 Administrator 2019-08-28
375 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej. Numer referencyjny: ARM/04/2019 Administrator 2019-08-08
373 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/02/19 Administrator 2019-07-22
369 Zapytanie ofertowe na „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites”. Znak sprawy: DPMI.082.1.2019.RK Administrator 2019-07-22
370 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe: „Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego na obszarze terenów poprzemysłowych w Radomiu przy ulicy Energetyków.” Numer sprawy DPMI.082.1.3.2019.RK Administrator 2019-07-22
371 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe: „„Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego oraz strategią regeneracji na obszarze terenu poprzemysłowego w Radomiu przy ulicy Energetyków.” Numer sprawy: DPMI.082.1.4.2019.RK Administrator 2019-07-22
372 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na zapytanie ofertowe: Wyłonienie wykonawcy na usługę analizy funkcjonalnej zagospodarowania terenu wraz z oceną potencjału inwestycyjnego oraz strategią regeneracji na obszarze terenu poprzemysłowego w Radomiu przy ulicy Energetyków.” Znak sprawy: DPMI.082.1.8.2019.RK Administrator 2019-07-22
366 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. poniżej przedstawia ogłoszenie o zamówieniu na wybór pośrednika finansowego. Numer sprawy: ARM/12/18 Administrator 2019-01-25
368 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/01/19 Administrator 2019-01-21
367 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/13/18 Administrator 2019-01-03
358 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z obsługi bezzałogowych statków powietrznych poza zasięgiem wzroku - BVLOS oraz w zasięgu wzroku - VLOS. Znak sprawy: ARM/08/18 Administrator 2018-11-27
365 Zapytanie ofertowe: „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites”. Znak sprawy: DPMI.082.4.5.2018 EGR Administrator 2018-09-25
364 Zapytanie ofertowe: „Kompleksowa koordynacja wraz z koncepcją organizacyjną i merytoryczną międzynarodowego wydarzenia związanego z tematem Circular Economy”. Znak sprawy: DPMI.082.4.4.2018 RK Administrator 2018-08-23
363 Zapytanie ofertowe na: „Kompleksowe przygotowanie opracowań wraz z analizą dotyczących wskaźników środowiskowych, instytucjonalnych, społecznych i gospodarczych będących wynikiem realizacji działań pilotażowych w instytucjach partnerskich projektu GreenerSites” Znak sprawy: Znak DPMI.082.4.3.2018 RK Administrator 2018-08-10
362 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/11/18 Administrator 2018-08-08
361 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/10/18 Administrator 2018-07-11
359 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/09/18 Administrator 2018-07-03
354 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/05/18 Administrator 2018-06-21
357 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursu ratownika wodnego wraz z egzaminem. Znak sprawy: ARM/07/18 Administrator 2018-06-12
360 Ogłoszenie o przetargu, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki TOYTA-AVENSIS. Administrator 2018-06-11
355 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu teoretycznego i praktycznego kursu z kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończonego egzaminem. Znak sprawy: ARM/06/18 Administrator 2018-05-30
353 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej dotyczącego terenu poprzemysłowego przy ulicy Energetyków w Radomiu. Znak sprawy: DPMI.082.4.2.2018.RK Administrator 2018-05-28
352 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów z ADR Przewóz materiałów niebezpiecznych. Znak sprawy: ARM/04/18 Administrator 2018-05-24
356 Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie procesu partycypacji społecznej dotyczącego terenu poprzemysłowego przy ulicy Energetyków w Radomiu” Administrator 2018-04-27
350 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów. Znak sprawy: ARM/03/18 Administrator 2018-04-12
351 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Znak sprawy: COIE.082.12.2018.ASZ Administrator 2018-04-09
348 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Znak sprawy: COIE.082.10.2018.KC Administrator 2018-04-06
349 Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowej organizacji jednodniowych warsztatów tematycznych dotyczących rewitalizacji oraz zastosowania wypracowanych narzędzi projektu jakimi są Web-GIS Tool. Znak sprawy: DPMI.082.4.1.2018.EGR Administrator 2018-03-26
347 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/02/18 Administrator 2018-03-19
346 Zapytanie ofertowe na: „Opracowanie metodologii regeneracji z uwzględnieniem metod remediacji gruntu obszaru poprzemysłowego przy ulicy Energetyków 16 w Radomiu wraz z otoczeniem”. Znak sprawy: DMPI.082.4.2018.RK Administrator 2018-02-28
345 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi na przeprowadzenie egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/01/18 Administrator 2018-02-23
344 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2018-01-26
343 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/03/17 Administrator 2018-01-23
342 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu egzaminów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/02/17 Administrator 2017-12-21
341 Zaproszenie do składania ofert. Analiza stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców. Znak sprawy: DRK 18/08/2017 Administrator 2017-09-25
340 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term, dotyczących projektu pilotażowego, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu, a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów, w ramach realizacji projektu „GreenerSites”, współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. Znak sprawy: DRK: 17/08/2017 Administrator 2017-09-25
337 Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Znak sprawy: DRK/13/08/2017. Administrator 2017-09-20
339 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term dotyczących projektu pilotażowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu, a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów w ramach realizacji projektu „GreenerSites” współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA. Znak sprawy: DRK/16/08/2017 Administrator 2017-09-13
338 Zaproszenie do składania ofert. Na przeprowadzenie analizy stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców. Znak sprawy: DRK/14/08/2017 Administrator 2017-08-30
336 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going dotyczącej projektu pilotażowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.. Znak sprawy: DRK/12/01/2017. Administrator 2017-08-22
335 Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu kursów językowych z języka angielskiego. Znak sprawy: ARM/01/17 Administrator 2017-05-25
334 Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen CC. Administrator 2017-02-27
333 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego) Administrator 2017-01-27
332 Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VECTRA o numerze rejestracyjnym: WE 2208J, rok produkcji: 2006 Administrator 2016-11-23
331 Zapytanie ofertowe w zakresie przygotowania trzech analiz bieżącej sytuacji stref poprzemysłowych miejskich stref funkcjonalnych: m.st. Warszawy, miasta Płocka, oraz miasta Radomia wraz z miastem Pionki. Znak sprawy: DRK/11/11/2016 Administrator 2016-11-16
330 Przetarg nieograniczony na aktywizację uczestników projektu pn. Moje najważniejsze miejsce - rodzina. Znak sprawy: ARM/01/16 Administrator 2016-07-12
329 Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego (jednostkowego). Administrator 2016-01-25
328 Zapytanie ofertowe dot. usługi kompleksowej obsługi gastronomicznej w związku z organizacją przez Województwo Mazowieckie seminarium informacyjnego, odbywającego się w terminie 17 grudnia 2015 r. w Warszawie. Znak sprawy: COIE/1.7/71.2015 Administrator 2015-12-15
327 Przetarg nieograniczony na wyposażanie pracowni zawodowych (nr 81). Znak sprawy: ARM/81/15 Administrator 2015-12-11
314 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Kampania informacyjno-promocyjna regionu Mazowsza w mediach polskich i zagranicznych. Znak sprawy: ARM/67/15 Administrator 2015-12-03
323 Przetarg nieograniczony na wyposażanie pracowni zawodowych w Żurominie. Znak sprawy: ARM/77/15 Administrator 2015-11-25
325 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Ciechanowie. Numer sprawy: ARM/79/15 Administrator 2015-11-24
315 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Makowie Mazowieckim. Znak sprawy: ARM/72/15 Administrator 2015-11-23
321 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych. Znak sprawy: ARM/75/15 Administrator 2015-11-23
326 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych (nr 80/15). Znak sprawy: ARM/80/15 Administrator 2015-11-19
322 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych (nr 76). Znak sprawy: ARM/76/15 Administrator 2015-11-17
317 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Mławie. Znak sprawy: ARM/70/15 Administrator 2015-11-16
324 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Przasnyszu. Znak sprawy: ARM/78/15 Administrator 2015-11-13
316 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Przasnyszu. Znak sprawy: ARM/71/15 Administrator 2015-11-12
313 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Makowie. Znak sprawy: ARM/66/15 Administrator 2015-11-05
320 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych w Ciechanowie. Znak sprawy: ARM/74/15 Administrator 2015-11-05
319 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Przasnyszu. Znak sprawy: ARM/73/15 Administrator 2015-11-05
311 Przetarg nieograniczony na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem. Znak sprawy: ARM/64/15 Administrator 2015-11-03
318 Przetarg nieograniczony na wyposażanie pracowni zawodowych w Żurominie. Znak sprawy: ARM/69/15 Administrator 2015-11-02
310 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/63/15 Administrator 2015-10-30
312 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni nauki języka obcego w Przasnyszu. Znak sprawy: ARM/65/15 Administrator 2015-10-30
309 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Różanie. Znak sprawy: ARM/61/15 Administrator 2015-10-28
308 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Mińsku Mazowieckim oraz w Ciechanowie. Znak Sprawy: ARM/60/15 Administrator 2015-10-23
307 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Płońsku. Znak sprawy: ARM/59/15 Administrator 2015-10-07
300 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Zapewnienie biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz świadczenie usługi cateringowej w czasie wystawy światowej EXPO w Mediolanie”. Znak sprawy: ARM/52/15 Administrator 2015-10-06
297 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Żelechowie i Zielonej. Znak sprawy: ARM/51/15 Administrator 2015-09-29
302 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni w Otwocku. Znak sprawy: ARM/53/15 Administrator 2015-09-28
305 Przetarg nieograniczony na prezentację regionu mazowieckiego w czasie Światowej Wystawy EXPO. Znak sprawy: ARM/56/15 Administrator 2015-09-24
304 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni technika handlowca w Żurominie. Znak sprawy: ARM/55/15 Administrator 2015-09-24
306 Zapytanie ofertowe na przygotowanie projektu oraz kompleksową realizację usługi z zakresu działalności kulturalnej, związanej z organizacją koncertów/widowisk z elementami edukacji kulturalnej podczas „Tygodnia regionu mazowieckiego” na Światowej Wystawie EXPO w Mediolanie w dniach 26-31 października 2015 r. Znak sprawy: COIE/1.7/50/2015 Administrator 2015-09-22
296 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Mińsku Mazowieckim oraz w Miętnem. Znak sprawy: ARM/50/15 Administrator 2015-09-22
287 Przetarg nieograniczony na przygotowanie części technicznej Forum Gospodarczego w Brukseli promującego mazowiecki potencjał gospodarczy sektora rolno-spożywczego oraz sektora meblarskiego. Znak sprawy: ARM/42/15 Administrator 2015-09-17
293 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Płońsku, Ciechanowie i Otwocku. Znak sprawy: ARM/48/15 Administrator 2015-09-16
291 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest dostawa drukarek 3d, skanera 3d oraz urządzeń peryferyjnych wraz z materiałami eksploatacyjnymi i oprogramowaniem. Znak sprawy ARM/46/15. Administrator 2015-09-15
303 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Mławie i Żurominie. Znak sprawy: ARM/54/15 Administrator 2015-09-11
295 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest przygotowanie projektu oraz kompleksowa realizacja usługi z zakresu działalności kulturalnej, związanej z organizacją koncertów/widowisk. Znak sprawy: COIE/1.7/44/2015 Administrator 2015-09-02
294 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni technika handlowca w Żurominie. Znak sprawy: ARM/49/15 Administrator 2015-08-26
292 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni logistycznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/47/15 Administrator 2015-08-25
279 Przetarg nieograniczony na organizację forum gospodarczego w Chinach, w prowincjach Szantung oraz Hebei, w dniach 13-21 września 2015 r. Znak sprawy: ARM/31/15 Administrator 2015-08-20
272 Ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń (w tym multimedialnych), oprogramowania oraz mebli do wybranych pracowni w szkołach znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego. Znak sprawy: ARM/27/15 Administrator 2015-08-20
288 Przetarg nieograniczony na adaptację sali gimnastycznej w budynku istniejącej szkoły na aulę - salę konferencyjną. Znak sprawy: ARM/43/15 Administrator 2015-08-18
290 Przetarg nieograniczony na Wyposażenie pracowni szkolnych w Garwolinie. Znak sprawy: ARM/45/15 Administrator 2015-08-18
283 Wyposażenie pracowni hotelarskiej. Znak Sprawy ARM/38/15. Administrator 2015-08-17
284 Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy ARM/39/15. Administrator 2015-08-11
281 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/37/15 Administrator 2015-08-10
275 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w miejscowości Chorzele. Znak sprawy: ARM/30/15 Administrator 2015-08-06
277 Przetarg nieograniczony na usługi opracowania folderu promocyjnego, drukowania i dostawy dla Województwa Mazowieckiego. Znak sprawy: ARM/34/15 Administrator 2015-08-05
274 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/29/15 Administrator 2015-08-04
280 Przetarg nieograniczony na sprzedaż, magazynowanie i dostawę wraz z rozładunkiem materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/35/15 Administrator 2015-07-28
282 Zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy: ARM/36/15 Administrator 2015-07-24
285 Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy: ARM/40/15. Administrator 2015-07-24
286 Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń i oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych. Znak sprawy ARM/41/15. Administrator 2015-07-24
289 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni logistycznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/44/15 Administrator 2015-07-22
278 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni handlowej w Żurominie. Znak sprawy: ARM/32/15 Administrator 2015-07-16
276 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni logistycznej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/33/15 Administrator 2015-07-10
264 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zmianami)na: „Zakup, dostawę, montaż, instalację, konfigurację urządzeń (w tym multimedialnych) oraz oprogramowania do wybranych pracowni zawodowych”. Znak sprawy: ARM/15/15 Administrator 2015-06-26
273 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/28/15 Administrator 2015-06-22
271 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/26/15 Administrator 2015-06-09
265 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni fryzjerskiej w Otwocku. Znak sprawy: ARM/20/15 Administrator 2015-06-08
266 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni fryzjerskich w Garwolinie. Znak sprawy: ARM/21/15 Administrator 2015-06-01
270 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej. Znak sprawy: ARM/24/15 Administrator 2015-05-29
269 Zapytanie ofertowe na dostawę gotowych publikacji książkowych niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów”. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/25/15 Administrator 2015-05-27
268 Przetarg nieograniczony na dostawę programu do projektowania obiektów architektury krajobrazu. Znak sprawy: ARM/23/15 Administrator 2015-05-25
267 Przetarg nieograniczony na dostawę programu do projektowania obiektów architektury krajobrazu. Znak sprawy: ARM/22/15 Administrator 2015-05-15
263 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu dla technika rolnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Znak sprawy: ARM/17/15 Administrator 2015-05-14
262 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni projektowania fryzur. Znak sprawy: ARM/16/15 Administrator 2015-05-14
259 Przetarg nieograniczony na realizację ekspertyzy pn. „Model współpracy z przedsiębiorcami – na przykładzie województwa mazowieckiego”Znak sprawy: ARM/11/15 Administrator 2015-05-08
255 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Garwolinie i Żelechowie. Znak sprawy: ARM/04/15 Administrator 2015-04-29
257 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie. Znak sprawy: ARM/06/15 Administrator 2015-04-29
256 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku. Znak sprawy: ARM/05/15 Administrator 2015-04-29
254 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespołach Szkół nr 2 i 3 w Ciechanowie.Znak sprawy: ARM/03/15 Administrator 2015-04-29
261 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni projektowania fryzur. Znak sprawy: ARM/13/15 Administrator 2015-04-14
260 Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu dla technika rolnika w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej. Znak sprawy: ARM/12/15 Administrator 2015-04-14
258 Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kuczborku. Znak sprawy: ARM/07/15 Administrator 2015-03-27
251 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/02/15 Administrator 2015-03-24
252 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja trzech jednodniowych spotkań informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności eksportowej, przeznaczonych dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/9/15 Administrator 2015-03-03
253 Zapytanie ofertowe. „W związku z realizacja projektu systemowego Ministra Gospodarki pod nazwą „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów COIE”, w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (POIG), Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Mazowieckim funkcjonujące w ramach Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie kieruje zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę prelegencką podczas organizowanych przez COIE spotkań z przedsiębiorcami.” Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/10/15 Administrator 2015-03-03
250 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczestników projektu „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”. Znak sprawy: ARM/01/2015 Administrator 2015-03-03
249 Przetarg nieograniczony na remont części pomieszczeń w budynku istniejącej szkoły. Znak sprawy: ARM/56/14 Administrator 2015-01-30
248 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego. Administrator 2015-01-26
247 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/55/14 Administrator 2014-12-03
246 Przetarg na obsługę gastronomiczną Forum Regionów. Znak sprawy: ARM/54/14 Administrator 2014-11-28
245 postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoiska promocyjnego na Międzynarodowym Targach Turystycznych TT Warsaw odbywających się w dniach 27-29 listopada 2014 r. w Warszawie”. Oznaczenie sprawy: ARM/52/14 Administrator 2014-11-17
236 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoiska promocyjnego na targach SIAL MIDDLE EAST & ITCA 2014 odbywających się w dniach 24-26 listopada 2014 r. w Abu Dhabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). Znak sprawy: ARM/44/14 Administrator 2014-11-14
244 Zapytanie ofertowe na kompleksową obsługę gastronomiczno-techniczną w związku z udziałem ARM S.A. w konferencji naukowej pt. „Sektor ogrodniczy i jego znaczenie w zmieniającej się gospodarce. Nauka i praktyka” w dniu 20 listopada 2014 w Warszawie (Kampus Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego). Znak sprawy: ARM/51/14 Administrator 2014-10-31
239 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności w związku z udziałem w Forum Regionów w Brukseli (Belgia) w terminie 1 grudnia - 5 grudnia 2014. Znak sprawy: ARM/48/14 Administrator 2014-10-28
234 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach. Znak sprawy: ARM/42/14 Administrator 2014-10-27
235 Zapytanie ofertowe na wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza sytuacji eksportowej wybranych branż w województwie mazowieckim”. (Pojęcie „eksport” jest przy tym rozumiane jako sprzedaż towarów/usług zarówno na Jednolitym Rynku Europejskim [z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej], jak i w krajach trzecich). Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/42/14 Administrator 2014-10-27
228 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/41/14 Administrator 2014-10-24
240 Przetarg nieograniczony na organizację wyjazdowej misji gospodarczej przedsiębiorców z województwa mazowieckiego do Ałmaty (Republika Kazachstanu). warszawa, 8 października 2014r. Znak sprawy: ARM/49/14 Administrator 2014-10-24
243 Zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest aktualizacja opracowania pt. „Raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego”, w wersji powstałej w roku 2011 oraz zaktualizowanej w latach 2012 i 2013. Aktualizacja dotyczy również skróconej wersji w języku angielskim. Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/1/14 Administrator 2014-10-20
242 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia na: zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoiska promocyjnego na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR Salon w Poznaniu. Znak sprawy: ARM/47/14 Administrator 2014-10-14
241 Zapytanie ofertowe na organizację oprawy artystycznej stoiska wystawienniczego na targach TT Warsaw, Tour Salon oraz Peterfood. Znak sprawy: COIE/1.7/92/2014 Administrator 2014-10-09
237 Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: ARM/45/14 Administrator 2014-10-07
238 Ogłoszenie o przetargu ofertowym pisemnym, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VECTRA. Znak sprawy: ARM/46/14 Administrator 2014-09-30
220 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach SIAL Paris. Znak sprawy: ARM/36/14 Administrator 2014-09-18
226 Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK 27/08/14 Administrator 2014-09-18
233 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na tłumaczeniu tekstów na stronie internetowej w ramach realizacji Projektu „Mazowsze – Promocja gospodarcza serca Polski” w roku 2014. Znak sprawy: COIE/1.7/84/2014 Administrator 2014-09-12
215 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach krajowych i zagranicznych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności. Znak sprawy: ARM/32/14 Administrator 2014-09-10
231 Zapytanie ofertowe na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach w Warszawie wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności na potrzeby uczestników misji gospodarczej przyjazdowej algierskich przedsiębiorców do Warszawy w terminie 16-19 września 2014, roku organizowanej przez ARM S.A.. Sygnatura akt: COIE/1.7/83/2014 Administrator 2014-09-04
232 Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na rezerwacji i zakupie zakwaterowania dla 2 przedstawicieli województwa mazowieckiego w hotelu Novotel Moscow City, Presnenskaya Naberezhnaya,2 w dniach 15-17 września 2014 r.. Sygnatura akt: COIE/1.7/82/2014 Administrator 2014-09-04
230 Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania, wykonania i dostarczenia systemów wystawienniczych typu roll’up, na potrzeby Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków EFRR w ramach RPO WM 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa pn.: „Mazowsze – promocja gospodarcza serca Polski”. Administrator 2014-09-02
227 Przetarg nieograniczony na organizację gospodarczej misji przyjazdowej przedstawicieli przedsiębiorców z Algierii. Znak sprawy: ARM/39/14 Administrator 2014-08-29
229 Zapytanie ofertowe na dostawę na warunkach prenumeraty czasopism (po 1 egzemplarzu każdego z nich) wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/39/13 Administrator 2014-08-26
223 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług kompleksowej obsługi gastronomicznej i technicznej stoiska podczas Festiwalu Eat! Brussels – miasteczka kulinarnego partnerów dwustronnych regionu stołecznego Brukseli odbywającego się w terminie 11-14 września 2014 r. w Brukseli. Znak sprawy: ARM/37/14 Administrator 2014-08-22
225 Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoiska promocyjnego na Targach Regionów i Produktów Turystycznych TOUR Salon w Poznaniu. Znak sprawy: ARM/40/14 Administrator 2014-08-20
224 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na warunkach prenumeraty czasopism. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/37/14 Administrator 2014-08-19
212 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Znak sprawy: ARM/29/14 Administrator 2014-08-14
213 Przetarg nieograniczony na transport materiałów na imprezy targowo-wystawiennicze. Znak sprawy: ARM/33/14 Administrator 2014-08-14
221 Przetarg nieograniczony na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego rewitalizacji i przywrócenia żeglowności Dolnej Wisły na odcinku Warszawa - Gdańsk w ramach projektu INWAPO Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK/22/08/14 Administrator 2014-08-13
222 Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na zapewnieniu i obsłudze wyposażenia technicznego podczas sympozjów, tj. 15 tematycznych sesji naukowych, sesji satelitarnej i wykładów plenarnych I Kongresu BIO 2014 oraz wyposażenia nagłośnieniowego i audio-wizualnego w trakcie występu artystycznego. Sygnatura akt: COIE/1.7/75/2014 Administrator 2014-08-12
217 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/35/14 Administrator 2014-08-06
219 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie opracowania pn. „Analiza sytuacji eksportowej wybranych branż w województwie mazowieckim”. (Pojęcie „eksport” jest przy tym rozumiane jako sprzedaż towarów/usług zarówno na Jednolitym Rynku Europejskim [z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej], jak i w krajach trzecich). Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/33/14 Administrator 2014-08-04
218 Zapytanie ofertowe na dostawę gotowych publikacji książkowych niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz w ramach realizacji projektu "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów" współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, na lata 2007 - 2013. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/34/14 Administrator 2014-08-04
210 Przetarg nieograniczony na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski. Znak sprawy: ARM/27/14 Administrator 2014-07-31
216 Przetarg nieograniczony na na dostawę spożywczych materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/34/14 Administrator 2014-07-29
214 Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz biletów kolejowych na trasach krajowych. Znak sprawy: ARM/31/14 Administrator 2014-07-29
209 Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu Eco drivingu, w ramach projektu pt. Eco driving - zielona jazda. Znak sprawy: ARM/26/14 Administrator 2014-07-24
204 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dna zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach nr ARM/20/2014 Administrator 2014-07-18
207 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na udzielenie wsparcia nauczycielom i pracownikom instytucji systemu oświaty. Znak sprawy: ARM/24/14 Administrator 2014-07-17
211 Przetarg nieograniczony na na dostawę spożywczych materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/28/14 Administrator 2014-07-17
208 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Znak sprawy: ARM/25/14 Administrator 2014-07-03
206 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/23/14 Administrator 2014-06-30
203 Przetarg nieograniczony usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Znak sprawy: ARM/22/14 Administrator 2014-06-18
199 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych. Znak sprawy: ARM/19/14 Administrator 2014-06-10
193 Przetarg nieograniczony na Usługi przeprowadzenia szkoleń Zarządzanie projektami naukowymi. Znak sprawy: ARM/15/14 Administrator 2014-06-09
195 Przetarg nieograniczony na na dostawę materiałów promocyjnych-reklamowych. Znak sprawy: ARM/16/14 Administrator 2014-06-04
202 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługi przeprowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego oraz indywidualnego doradztwa psychologiczno-pedagogicznego. Znak sprawy: ARM/21/14 Administrator 2014-05-30
197 Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Usługi przeprowadzenia zajęć pozalekcyjnych.Znak sprawy: ARM/18/14. Administrator 2014-05-29
196 Przetarg nieograniczony na organizację forum gospodarczego w Republice Kazachstanu. Znak sprawy: ARM/17/14. Administrator 2014-05-29
186 Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/10/14. Administrator 2014-05-29
201 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na tłumaczeniu dokumentów księgowych w ramach realizacji Projektu „Mazowsze – Promocja gospodarcza serca Polski” w roku 2014. Sygnatura akt: COIE/1.7/ 54 /2014 Administrator 2014-05-27
200 Zapytanie ofertowe na opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga wodna E-40) w ramach projektu INWAPO „Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK 14/05/2014 Administrator 2014-05-23
198 Zapytanie ofertowe na opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga wodna E-40) w ramach projektu INWAPO „Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK 12/05/2014 Administrator 2014-05-12
194 Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na opracowaniu graficznym, wykonaniu i dostarczeniu materiałów informacyjnych w formie broszur związanych z tematyką usług o charakterze pro-eksport i pro-biz świadczonych w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/27/14 Administrator 2014-05-07
185 Przetarg nieograniczony na na zaprojektowanie, wykonanie oraz wdrożenie serwisu internetowego. Znak sprawy: ARM/09/14 Administrator 2014-05-07
192 Zapytanie ofertowe na opracowanie i badanie pilotażowe systemu wspomagającego żeglugę na odcinku Dolnej Wisły między Warszawą a Gdańskiem (droga wodna E-40) w ramach projektu INWAPO „Modernizacja Śródlądowych Dróg Wodnych i Portów Morskich” finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu Central Europe. Znak sprawy: DRK 11/04/2014 Administrator 2014-04-29
188 Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na opracowaniu graficznym, wykonaniu i dostarczeniu materiałów informacyjnych w formie broszur związanych z tematyką usług o charakterze pro-eksport i pro-biz świadczonych w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. Administrator 2014-04-24
134 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego Akademia Unijna III”; Oznaczenie sprawy: ARM/01/12 Administrator 2014-04-23
191 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest zakup, dostawa, montaż, instalacja, konfiguracja i wdrożenie urządzeń, oprogramowania i instalacji elektronicznych oraz multimedialnych wraz z wyposażeniem biurowym. Znak sprawy: ARM/13/14 Administrator 2014-04-18
190 Zapytanie ofertowe na kompleksową organizację cyklu ośmiu jednodniowych spotkań informacyjnych przeznaczonych dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego dotyczących prowadzenia działalności eksportowej. Administrator 2014-04-17
189 Zapytanie ofertowe na usługę polegająca na kompleksowej organizacji udziału Mazowieckiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, funkcjonującego w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A w targach Polagra Food 2014 w Poznaniu, które odbędą się w dniach 29.09 – 02.10.2014 roku. Administrator 2014-04-15
187 Przetarg nieograniczony na na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Znak sprawy: ARM/11/14 Administrator 2014-04-11
182 Przetarg nieograniczony na usługę drukowania i dostawy publikacji promocyjno-informacyjnych Województwa Mazowieckiego. Znak sprawy: ARM/06/14 Administrator 2014-04-10
184 Przetarg nieograniczony na na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej. Znak sprawy: ARM/08/14 Administrator 2014-04-01
181 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na trasach zagranicznych. Znak sprawy ARM/04/14 Administrator 2014-04-01
183 Przetarg nieograniczony na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w postaci albumu o Mazowszu z nadrukiem zawierającym informacje dot. realizacji Projektu Mazowsze - Promocja gospodarcza serca Polski. Znak sprawy: ARM/07/14 Administrator 2014-03-27
178 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest wykonanie, wdrożenie, rozwój oraz utrzymanie "Portalu M@zowszanie" świadczącego e-usługi. Portal ma oferować informacje oraz e-usługi, jak również integrować e-usługi oferowane przez inne podmioty. Znak sprawy: ARM/01/14 Administrator 2014-03-26
179 Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach zagranicznych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności. Znak sprawy: ARM/02/14 Administrator 2014-03-18
180 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów. Znak sprawy: ARM/03/14 Administrator 2014-03-10
177 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2014-01-29
176 Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy e-learningowej, 3 szkoleń e-learnigowych oraz aplikacji mobilnej a także świadczenie usług hostingu i wsparcia technicznego, w ramach projektu pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów. Znak sprawy: ARM/15/13 Administrator 2014-01-02
174 Przetarg nieograniczony na doradztwo prawne na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Znak sprawy: ARM/12/13 Administrator 2013-12-20
175 Ogłoszenie o zamówieniu usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/14/13 Administrator 2013-12-19
171 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, wystawiania, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na trasach zagranicznych oraz biletów kolejowych na trasach krajowych i międzynarodowych. Znak sprawy: ARM/08/13. Administrator 2013-12-06
173 Przetarg nieograniczony na organizację jednodniowej konferencji naukowej o charakterze inauguracyjnym w Warszawie pt. Rozwój nauki - rozwojem regionu. Znak sprawy: ARM /11/13 Administrator 2013-11-25
172 Przetarg nieograniczony na opracowanie Księgi Identyfikacji Wizualnej oraz dostawę materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/10/13 Administrator 2013-11-25
170 Przetarg nieograniczony na organizację misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorców. Znak sprawy: ARM/07/13 Administrator 2013-09-26
169 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/05/13 Administrator 2013-09-25
168 Przetarg nieograniczony na organizację misji gospodarczej niemieckich przedsiębiorców. Znak sprawy: ARM/4/13 Administrator 2013-08-19
167 ZAPYTANIE OFERTOWE - Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na rezerwacji i zakupie zakwaterowania w Moskwie (w datach podanych zgodnie z pkt. I.5 Zapytania ofertowego) oraz wystawieniu zaproszeń do wiz turystycznych dla 24 osób – mazowieckich przedsiębiorców oraz przedstawicieli województwa mazowieckiego – w związku z organizacją pobytu przedsiębiorców na targach WorldFoodMoscow 2013 oraz na misji gospodarczej do Moskwy. - COIE/1.7/26/2013 Administrator 2013-08-01
166 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji pięciu jednodniowych spotkań informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności eksportowej przeznaczonych dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/18/13 Administrator 2013-07-12
157 OGŁOSZENIE O PARTNERSTWIE PUBLICZNO – PRYWATNYM DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA REALIZACJI, UTRZYMANIU I ZARZĄDZANIU SIECIĄ SZEROKOPASMOWĄ, JAK RÓWNIEŻ ŚWIADCZENIU USŁUG Z JEJ WYKORZYSTANIEM, W RAMACH PROJEKTU „INTERNET DLA MAZOWSZA” Administrator 2013-07-10
165 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aktualizacji „Analizy potencjału eksportowego firm z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim”, wykonanej w 2012 r.. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/16/13 Administrator 2013-07-08
164 Przetarg nieograniczony na doradztwo prawne na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Warszawa, dnia 29 maja 2013 r. Znak sprawy: ARM/3/13 Administrator 2013-07-04
163 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/2/13 Administrator 2013-04-17
162 Przetarg nieograniczony na świadczenie pomocy prawnej na rzecz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Znak sprawy: ARM/20/12 Administrator 2013-02-06
161 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2013-01-25
158 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Numer ogłoszenia: 462476 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012. Znak sprawy: ARM/19/12 Administrator 2012-12-10
160 Zapytanie ofertowe, dot. zamówienia na dostawę magazynu Harvard Business Review Polska na warunkach prenumeraty wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/56/12 Administrator 2012-11-23
159 Zapytanie ofertowe, dot. zamówienia na dostawę na warunkach prenumeraty czasopism (po 1 egzemplarzu każdego z nich) wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/57/12 Administrator 2012-11-23
156 Zapytanie ofertowe, dot. zamówienia na dostawę na warunkach prenumeraty czasopism (po 1 egzemplarzu każdego z nich) wskazanych w Specyfikacji przedmiotu zamówienia. Zakup realizowany jest w ramach projektu systemowego Ministra Gospodarki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Poddziałanie 6.2.1 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/54/12 Administrator 2012-11-06
155 Zapytanie ofertowe, dot. zamówienia na dostawę gotowych opracowań, wydawnictw i publikacji naukowych niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych pro-eksport i pro-biz w ramach realizacji projektu „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów” współfinansowanego ze środków Poddziałania 6.2.1, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, na lata 2007-2013. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/53/12 Administrator 2012-11-06
153 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/15/12 Administrator 2012-09-19
151 Przetarg nieograniczony na świadczenie usług prawnych ARM/14/12 Administrator 2012-09-11
154 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji pięciu branżowych spotkań informacyjnych dotyczących rozwoju eksportu przeznaczonych dla przedstawicieli przedsiębiorstw z terenu województwa mazowieckiego. Sygnatura akt: COIE-PROEKSPORT/26/12 Administrator 2012-09-07
149 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/13/12 Administrator 2012-08-27
146 Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/12/12 Administrator 2012-08-08
145 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/11/12 Administrator 2012-08-08
152 Zawiadomienie o wyniku postępowania ARM/10/12 Administrator 2012-08-01
148 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja opracowania pt. „Raport atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego”. Znak sprawy: COIE-PROBIZ/2/12 Administrator 2012-07-25
144 Zapytanie ofertowe: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy dotyczącej rozwoju potencjału eksportowego firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie województwa mazowieckiego. Administrator 2012-07-20
143 Warszawa: Przetarg nieograniczony na Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Turystyka szansa dla Rolnika Numer ogłoszenia: 253406 - 2012; data zamieszczenia: 16.07.2012 Administrator 2012-07-16
142 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert na: opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania przetargowego. Znak sprawy: ARM/09/12 Administrator 2012-06-04
141 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/08/12 Administrator 2012-05-15
140 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/07/12 Administrator 2012-05-09
139 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/06/12 Administrator 2012-05-09
138 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego. Znak sprawy: ARM/05/12 Administrator 2012-04-30
137 Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III. Znak sprawy: ARM/04/12 Administrator 2012-04-24
136 Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Akademia Unijna III. Znak sprawy: ARM/3/12 Administrator 2012-03-19
135 Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za rok obrotowy 2011 Zarząd Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 1 marca 2012 r., dokonała wyboru oferty, spośród ofert, które nie podlegały odrzuceniu, następującej firmy: Pol-Tax Sp. z o.o. ul. Wandy 11A lok. 3 03 – 949 Warszawa Administrator 2012-03-01
133 Przetarg nieograniczony na leasing operacyjny z opcją wykupu 1 samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 28466 - 2012; data zamieszczenia: 30.01.2012 Administrator 2012-02-01
132 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego Akademia Unijna III Administrator 2012-01-10
131 Rada Nadzorcza Agencji Rozwoju Mazowsza Spółka Akcyjna, działając na podstawie uchwały własnej z dnia 22 grudnia 2011 r. Nr 101/2011 oraz Wytycznych w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Samorządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy trwający od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem z badania sprawozdania finansowego. Administrator 2011-12-22
130 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę pendrive (pamięć przenośna USB) w ramach projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”. Oznaczenie sprawy: ARM/23/11 Administrator 2011-12-22
129 Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. ogłasza przetarg ofertowy pisemny, którego przedmiotem jest sprzedaż samochodu osobowego marki OPEL VECTRA, o numerze rejestracyjnym: WE 2209J rok produkcji: 2006. Administrator 2011-12-22
127 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej w dwóch wersjach: dla 30 i dla 40 osób na konferencję inwestycyjną w dniu 20 grudnia 2011r. w Radomiu. Spotkania odbędzie się w Urzędzie Miejskim przy ul. Kilińskiego 30 w Radomiu. Sygnatura akt: COIE-BIP/13/11 Administrator 2011-12-07
128 Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę pendrive (pamięć przenośna USB) w ramach projektu Turystyka - szansa dla rolnika. Znak sprawy: ARM/23/11 Administrator 2011-12-06
126 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej w dwóch wersjach: dla 20 i dla 30 osób na konferencję inwestycyjną w dniu 15 grudnia 2011r. w Strachówce, w powiecie wołomińskim. Spotkania odbędzie się w Urzędzie Gminy Strachówka, ul. Norwida 6. Sygnatura akt: COIE-BIP/12/11 Administrator 2011-12-06
125 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej w wersji dla 30 i 40 osób na Konferencję „Biznes bez Granic” – Ostrołęka, promującą PO IG Poddziałanie 6.2.1 „Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów , które będzie miało miejsce w dniu 19 grudnia 2011 r. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrołęka przy ulicy Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka. Sygnatura akt: COIE-BIP/11/11 Administrator 2011-12-01
124 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/21/11 Administrator 2011-09-19
123 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/20/11 Administrator 2011-09-15
122 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa polegająca m.in. na stworzeniu strony internetowej Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera oraz stworzeniu strony Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.. Sygnatura akt: COIE-BIP/6/11 Administrator 2011-09-14
121 Zapytanie ofertowe, dotyczy oferty na druk ulotek wraz z dostawą do siedziby zamawiającego. Znak sprawy: COIE - BIP/5/11 Administrator 2011-09-13
119 Przetarg nieograniczony na organizację usług hotelarskich. Znak sprawy: ARM/20/11 Administrator 2011-09-09
120 Przetarg nieograniczony na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/21/11 Administrator 2011-09-05
118 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i obsługę spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu ITeraz Mazowsze II. Oznaczenie sprawy: ARM/19/11 Administrator 2011-09-05
117 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej dla 15 osób na branżowe spotkanie informacyjne. Sygnatura akt: COIE-BIP/4/11 Administrator 2011-09-02
116 Zawiadomienie o wyniku postępowania, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu Akademia Policyjna. Oznaczenie sprawy: ARM/18/11 Administrator 2011-08-29
112 Zapytanie ofertowe. Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera w Warszawie zwraca się z prośbą o przesłanie oferty cateringowej dla 15 osób na branżowe spotkania informacyjne. Znak sprawy: COIE - BIP/3/11 Administrator 2011-08-29
114 Przetarg na organizację i obsługę spotkań informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/19/11 Administrator 2011-08-23
115 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi przeprowadzenia szkoleń”, znak ARM/17/11 Administrator 2011-08-19
113 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Akademia Policyjna Administrator 2011-08-16
111 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)na usługę przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/17/11 Administrator 2011-08-03
110 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zapytania ofertowego jest udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej w wysokości 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych), jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Zamawiającego wynikających z postanowień: - umowy o dofinansowanie Projektu Akademia Policyjna w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Sygnatura akt: DFS/43/11 Administrator 2011-07-15
103 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na leasing operacyjny z opcją wykupu 2 samochodów osobowych. Znak sprawy ARM 14/11. Administrator 2011-06-28
109 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie analizy/raportu na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego, a także wykonanie portalu internetowego. Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/235/11 Administrator 2011-06-17
108 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi przeprowadzenia szkoleń. Oznaczenie sprawy: ARM/16/11 Administrator 2011-06-13
107 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi doradztwa prawnego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej w rozumieniu Rozporządzenia Rady nr 659/1999 i art. 34-43 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006. Znak sprawy: ARM/15/11. Administrator 2011-06-01
106 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń. Znak sprawy: ARM/16/11 Administrator 2011-05-31
104 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługi doradztwa prawnego w postępowaniu mającym na celu uzyskanie decyzji Komisji Europejskiej. Znak sprawy ARM/15/11. Administrator 2011-05-24
105 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektów systemowych Akademia Unijna III i ITeraz Mazowsze II. Znak sprawy: ARM/13/11 Administrator 2011-05-18
102 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektów systemowych Akademia Unijna III i ITeraz Mazowsze II Administrator 2011-05-04
101 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych (w tym papierniczych). Część A i B. Znak sprawy: ARM/11/11 Administrator 2011-04-22
100 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia kursów w zakresie projektowania stron internetowych oraz szkoleń z zakresu zarządzania kryzysem w firmie i radzenia sobie z konfliktem i stresem. Znak sprawy: ARM/12/11 Administrator 2011-04-19
99 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych (w tym papierniczych). Znak sprawy: ARM/11/11 Administrator 2011-04-06
98 Zapytanie ofertowe. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie analizy/raportu na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną jego potencjału inwestycyjnego. Sygnatura akt: COIE-PROBIZ/231/11 Administrator 2011-04-05
97 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na świadczenie usługi hostingu w ramach projektu systemowego „Akademia Unijna III”. Znak sprawy: ARM/09/11 Administrator 2011-03-28
96 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”. Znak sprawy: ARM/08/11 Administrator 2011-03-28
95 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż wraz dostawą, rozładunkiem (w tym wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego) materiałów promocyjnych (gadżetów) w ramach projektów realizowanych przez Zamawiającego pod nazwą ITeraz Mazowsze II i Akademia Unijna III. Znak sprawy: ARM/07/11 Administrator 2011-03-28
91 Ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na sprzedaż i dostawę materiałów promocyjnych (gadżetów). Znak sprawy: ARM/07/11 Administrator 2011-03-21
93 Przetarg nieograniczony na publikację ogłoszeń prasowych w ramach projektu Turystyka - szansa dla rolnika. Znak sprawy: ARM/08/11 Administrator 2011-03-18
94 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych przeznaczonych do promocji Zamawiającego podczas realizacji projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”. Znak sprawy: ARM/06/11. Administrator 2011-03-10
92 Informacja o wyniku postępowania. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B)”. Znak sprawy: ARM/5A/11 Administrator 2011-03-03
90 Informacja o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B)”. Znak sprawy: ARM/5A/11 Administrator 2011-02-28
89 Ogłoszenie dot. przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych. Znak sprawy: ARM/6/11 Administrator 2011-02-24
88 Ogłoszenie o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. za rok obrotowy 2010 Administrator 2011-02-18
86 Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II (część A) oraz Akademia Unijna III (część B). Numer ogłoszenia: 51013 - 2011; data zamieszczenia: 11.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2011-02-17
87 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów. Znak sprawy: ARM/04/11 Administrator 2011-02-15
85 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 (część A) oraz dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu systemowego Akademia Unijna III (część B)”. Znak sprawy: ARM/02/11 Administrator 2011-02-09
83 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Przetarg nieograniczony na Świadczenie usług telekomunikacyjnych wraz z dostawą telefonów i modemów. Znak sprawy: ARM/4/11 Administrator 2011-02-08
84 Warszawa. Przetarg nieograniczony na Dostawę sprzętu komputerowego i wyposażenia na potrzeby projektów ITeraz Mazowsze II oraz Akademia Unijna III. Numer ogłoszenia: 15960 - 2011; data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2011-02-04
80 Warszawa: Przetarg nieograniczony na Dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670 10 (część A) oraz dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu systemowego Akademia Unijna III (część B). Numer ogłoszenia: 10686 - 2011; data zamieszczenia: 21.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Administrator 2011-02-02
82 Zawiadomienie o wyniku postępowania, dotyczy: postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji mającego na celu pozyskanie dla Zamawiającego uczestników dla prowadzonych przez Zamawiającego kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego. Kursy będą prowadzone a następujących specjalnościach: Kucharz, Kelner, Organizator agroturystyki, Barman oraz Przewodnik agroturystyki. Wszystkie kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Poddziałania 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” w ramach projektu „Turystyka szansa dla rolnika”. Znak sprawy: ARM/01/11 Administrator 2011-01-27
81 Uwaga sprostowanie dokumentów! Informacja dot. Przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670 10 (część A) oraz dostawę wraz z montażem mebli biurowych stanowiących wyposażenie biura projektu systemowego Akademia Unijna III (część B). Znak sprawy: ARM/2/11 Administrator 2011-01-24
79 Zawiadomienie o wyniku postępowania. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, uruchomienie i aktualizacje portalu dla Projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem technicznym” (część A) oraz „Wykonanie strony internetowej projektu systemowego „Akademia Unijna III”, w języku polskim, na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartej o System Zarządzania Treścią (CMS – ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości” (część B).”; Administrator 2011-01-18
78 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na Usługę rekrutacji uczestników szkoleń. Znak sprawy: ARM/01/11 Administrator 2011-01-11
77 Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na: „Wykonanie, uruchomienie i aktualizacje portalu dla Projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem technicznym” (część A) oraz „Wykonanie strony internetowej projektu systemowego „Akademia Unijna III”, w języku polskim, na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartej o System Zarządzania Treścią (CMS – ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości” (część B). Numer ogłoszenia: 427230 - 2010; data zamieszczenia: 31.12.2010 Administrator 2011-01-06
76 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na Usługę rekrutacji uczestników szkoleń. Znak sprawy: ARM/61/10 Administrator 2010-12-30
75 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na organizatora turystyki wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”. Znak sprawy: ARM/60/10 Administrator 2010-12-30
74 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów motywacyjnych z psychologiem. Znak sprawy: ARM/59/10 Administrator 2010-12-16
73 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych w projektach realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administrator 2010-12-14
71 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych. Znak sprawy: ARM/60/10 Administrator 2010-12-10
72 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2010-12-10
70 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych. Znak sprawy: ARM/55/10. Administrator 2010-12-10
68 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia specjalistycznego z zakresu współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień dla maksymalnie 900 nauczycieli. Znak sprawy: ARM/57/10 Administrator 2010-12-07
67 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot. przetargu nieograniczonego na usługę hotelarską polegającą na zorganizowaniu pobytu dla maksymalnie 950 osób, w pięciu edycjach, każda po maksymalnie 190 osób (zapewnienie noclegów, całodzienne wyżywienie i obsługa organizowanych przez Zamawiającego szkoleń). Znak sprawy: ARM/56/10 Administrator 2010-12-06
64 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 390648 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 Administrator 2010-12-03
63 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na organizację usług hotelarskich Numer ogłoszenia: 390548 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010 Administrator 2010-12-03
66 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych Numer ogłoszenia: 392646 - 2010; data zamieszczenia: 02.12.2010 ARM/58/10 Administrator 2010-12-02
65 Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych Numer ogłoszenia: 384056 - 2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 Administrator 2010-12-02
62 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na udzielenie gwarancji ubezpieczeniowych. Znak sprawy: ARM/54/10 Administrator 2010-12-02
61 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającą wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. na: Zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych Znak sprawy: ARM/55/10. Administrator 2010-11-29
47 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: usługę przeprowadzenia szkoleń: ARM/51/10. Administrator 2010-11-29
60 Zakończenie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 14 000 euro na: przygotowanie analizy na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną potencjału inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego. Nr sprawy: COIE-PROBIZ/1/2010 Administrator 2010-11-24
59 Zawiadomienie o wyniku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę prawną świadczoną przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administrator 2010-11-17
58 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami) na obsługę prawną świadczoną przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Administrator 2010-11-10
57 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającą wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. na: Zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych Znak sprawy: ARM/52/10. Administrator 2010-11-09
56 Raport dotyczący ofert na przygotowanie analizy na temat atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Mazowieckiego wraz z oceną potencjału inwestycyjnego Województwa Mazowieckiego. Sygnatura akt: COIE-PROBIZ 53/10 Administrator 2010-11-02
55 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/50/10, na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Część II Administrator 2010-10-29
54 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/50/10, na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Część I Administrator 2010-10-29
53 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/50/10, na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Część III Administrator 2010-10-28
51 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/49/10, zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na pilota wycieczek Administrator 2010-10-28
52 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe nr 1/2010 dotyczące zamówienia projektu graficznego oraz druku ulotek. Administrator 2010-10-26
50 Zapytanie ofertowe nr COIE-PROBIZ/1/2010 Przedmiotem zapytania jest usługa ekspercka Administrator 2010-10-22
49 Zapytanie ofertowe nr 1/2010 dotyczy zamówienia PROJEKTU GRAFICZNEGO oraz DRUKU ULOTEK Administrator 2010-10-22
46 INFORMACJA - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie”. ARM/50/10 Administrator 2010-10-15
48 INFORMACJA: Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu kursów dla rolników i domowników z terenu województwa mazowieckiego. Kursy będą prowadzone a następujących specjalnościach: Kucharz, Kelner, Organizator agroturystyki, Barman oraz Przewodnik agroturystyki. Wszystkie kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Poddziałania 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” w ramach projektu „Turystyka szansa dla rolnika” Znak sprawy: ARM/51/10 Administrator 2010-10-14
43 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych : ARM/50/10. Administrator 2010-10-13
44 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych : ARM/49/10. Administrator 2010-10-12
45 INFORMACJA - Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. D wraz z kursem na temat podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie” Administrator 2010-10-12
38 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych: ARM/48/10 Administrator 2010-10-06
42 Informacja dotycząca zmiany w SIWZ, załącznika 1 oraz 6 i zmiany terminu otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową: ARM/48/10 Administrator 2010-10-05
41 Informacja dotycząca zmiany terminu otwarcia ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową: ARM/48/10 Administrator 2010-09-30
40 Informacja dotycząca zmiany w SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę szkoleniową: ARM/48/10 Administrator 2010-09-30
37 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/47/10, przygotowanie i dostawa materiałów promocyjnych do promocji projektu „Turystyka - szansa dla rolnika”. Administrator 2010-09-20
36 Informujemy, że otwarcie ofert złożonych w odpowiedzi na przetarg nieograniczony na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych do projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”, znak: ARM/47/10 odbędzie się w dniu 13 września 2010 r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Agencji Rozwoju Mazowsza (IV p.). Administrator 2010-09-13
35 Informacja dotycząca zmiany w SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przygotowania i dostawę materiałów promocyjnych: ARM/47/10 Administrator 2010-09-08
34 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na usługę przygotowania i dostawę materiałów promocyjnych: ARM/47/10 Administrator 2010-09-03
33 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/46/10. Usługa hotelarska, zorganizowanie pobytu. Administrator 2010-08-23
32 Zawiadomienie o wyniku postępowania, znak sprawy: ARM/45/10. Organizacja usług szkoleniowych. Administrator 2010-08-23
31 Informacja dotycząca zmiany w SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę hotelarską polegającą na zorganizowaniu pobytu dla maksymalnie 480 osób, w trzech edycjach – każda edycja po 160 osób (zapewnienie noclegów, całodzienne wyżywienie i obsługa organizowanych przez Zamawiającego szkoleń). Znak sprawy: ARM/46/10 Administrator 2010-08-18
30 Informacja dotycząca zmiany w SIWZ w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę hotelarską polegającą na zorganizowaniu pobytu dla maksymalnie 480 osób, w trzech edycjach – każda edycja po 160 osób (zapewnienie noclegów, całodzienne wyżywienie i obsługa organizowanych przez Zamawiającego szkoleń). Znak sprawy: ARM/46/10 Administrator 2010-08-17
29 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług hotelarskich: ARM/46/10 Administrator 2010-08-12
28 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych: ARM/45/10 Administrator 2010-08-12
27 Zawiadomienie o wyniku postępowania znak sprawy: ARM/44/10. przygotowanie i dostarczenie cateringu podczas szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”. Administrator 2010-07-29
26 Zawiadomienie o wyniku postępowania znak sprawy: ARM/43/10. przygotowanie i dostarczenie cateringu podczas szkoleń organizowanych przez Zamawiającego w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”. Administrator 2010-07-21
25 Zawiadomienie o wyniku postępowania znak sprawy: ARM/42/10. Przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów motywacyjnych z psychologiem dla uczestników projektu „Turystyka - szansa na zatrudnienie”. Administrator 2010-07-15
24 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na catering – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników szkoleń nr ARM/44/10 Administrator 2010-07-14
21 Zawiadomienie o wyniku postępowania znak sprawy: ARM/38/10. Przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz oraz kursu w zakresie zawodu Kelner. Administrator 2010-07-08
23 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na catering – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników szkoleń nr ARM/43/10 Administrator 2010-07-06
22 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów motywacyjnych z psychologiem nr ARM/42/10 Administrator 2010-07-06
20 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na catering – przygotowanie i dostawa posiłków dla uczestników szkoleń: ARM/41/10 Administrator 2010-07-02
19 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH ZNAK ARM/38/10 Administrator 2010-06-15
18 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami)na organizację usług szkoleniowych: ARM/38/10 Administrator 2010-06-11
17 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ORGANIZACJĘ USŁUG SZKOLENIOWYCH ZNAK ARM/37/10 Administrator 2010-06-08
16 Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami) na organizację usług szkoleniowych. Administrator 2010-06-01
15 Ogłoszenie o wyborze ofert na badanie sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Administrator 2009-12-22
14 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (JEDNOSTKOWEGO) Administrator 2009-12-07
12 Zawiadomienie o wyniku postępowania Znak sprawy: ARM/45/09 na opracowanie, wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. Administrator 2009-10-20
13 ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: usługa rekrutacji i organizacji logistycznej szkoleń, wykonana na rzecz Zamawiającego podczas realizacji projektu „Rolnik w Systemie Ratownictwa” (CPV: 79600000-0, 80500000-9) Administrator 2009-10-09
11 Zawiadomienie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów promocyjno-reklamowych przeznaczonych do promocji Zamawiającego podczas realizacji projektu „Rolnik w Systemie Ratownictwa” Administrator 2009-09-22
10 Zawiadomienie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na dostawę materiałów promocyjno-reklamowych do projektu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Jednostek Samorządu Terytorialnego na terenie województwa mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach z zakresu przygotowania prezentacji oraz budowania pozytywnego wizerunku urzędów". Administrator 2009-04-27
9 Zawiadomienie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów promocyjno-reklamowych dla projektu „Akademia Unijna II” (CPV: 39294100-0, 72413000-8) Administrator 2009-04-23
7 Zawiadomienie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów promocyjno-reklamowych dla projektu „Innowacyjne Mazowsze” (CPV: 39294100-0) Administrator 2009-04-23
8 Zawiadomienie o wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie zapytania o cenę na: dostawę materiałów promocyjno-reklamowych dla projektu „Mazowieckie Dni Technik Satelitarnych” Administrator 2009-04-22

[Liczba odsłon: 2467265]

przewiń do góry