Warszawa, 10 września 2014 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/32/14

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31


Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach zagranicznych oraz krajowych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności”.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1.    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum Firm: Why Not USA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów oraz Why Not FLY sp. z o.o. ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 100 punktów w  jedynym kryterium oceny ofert jakim była Cena, a także spełniała pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 3 oferty stosownie do poniższego zestawienia:

 

l.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Ilość punktów w kryterium CENA

 

Delta Tour sp. z o.o.

ul. Czerska 18

00-732 Warszawa  

 

91,62

 

Furnel Travel International sp. z o. o.

ul. Kopernika 3 

00-367 Warszawa

 

94,81

 

Konsorcjum FIRM:

Why Not USA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów

oraz

Why Not FLY sp. z o.o. ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów

100

 

 Warszawa, 01.09.2014 r.
Numer sprawy: ARM/32/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach zagranicznych oraz krajowych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności


ZMIANA TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zmienioną treść SIWZ publikujemy w załączeniu. W związku ze zmianą treści SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 03 września 2014 roku godz. 09:00 i 09:15 (odpowiednio termin składania i otwarcia ofert) na 05 września 2014 roku godz. 09:00 i 09:15 (odpowiednio termin składania i otwarcia ofert). Szczegóły co do nowych terminów znajdują się w zmienionej SIWZ. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert z ofertami do nowego terminu.

Załączniki do pobrania:
siwz-arm_32_14-zmiana.doc
sopz-arm_32_14-zmiana.docx

Warszawa, 29 lipca 2014 r.


Znak sprawy: ARM/32/14


Przetarg nieograniczony na obsługę w zakresie rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w hotelach krajowych i zagranicznych wraz z prowadzeniem wszystkich, związanych z tym formalności

ogloszenie_o_zamowieniu_-arm_32_14.pdf
siwz-arm_32_14.doc
sopz_-_zal._1-arm_32_14.docx
oferta_-_zal._2-arm_32_14.doc
wykluczenie_-_zal._3a-arm_32_14.doc
warunki_-_zal._3b-arm_32_14.doc
wykaz_-_zal._4-arm_32_14.doc
informacja_-_zal._5-arm_32_14.doc
ipu_-_zal._6-arm_32_14.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-10 15:01:49
  • Liczba odsłon: 415
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry