Warszawa, 1 września 2017 r.
Znak sprawy: DRK/16/08/2017


Informacja na temat unieważnieniu postępowania

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe DRK/16/08/2017, w terminie wskazanym przez Zamawiającego tj. do dnia 11.09.2017 r. wpłynęła 1 oferta spełniająca warunki formalne i merytoryczne wskazane w zapytaniu ofertowym.

Oferta została złożona przez:
1.Instytut Rozwoju Miast- na kwotę: 96 000 zł netto.

Zamawiający informuję, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, gdyż wartość ofert znacznie przekracza szacowany budżet ARM S.A na realizację przedmiotu zamówienia.

Do pobrania:

protokol_otwarcia_ewaluacja_cz_1-drk_16_08_17.pdf
cz_2-drk_16_08_17.pdf
uniewaznienie-drk_16_08_17.pdf

###


Warszawa, 1 września 2017 r.
Znak sprawy: DRK/16/08/2017


Zaproszenie do składania ofert

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term dotyczących projektu pilotażowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów w ramach realizacji projektu „GreenerSites” współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Postępowanie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 30 000 EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO

Termin składania ofert: Oferta powinna być przekazana w formie papierowej w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia, złożonej w sekretariacie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa oraz elektronicznej na adres e-mail r.krzyzanowski@armsa.pl do dnia 11 września 2017 roku do godz. 16.00

W załączeniu:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-13 12:02:11
  • Liczba odsłon: 338
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry