Warszawa, dn. 23.08.2010 r. 

Znak sprawy: ARM/45/10                                             

 

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwudniowego szkolenia specjalistycznego z zakresu: współczesnych zaburzeń wychowawczych i patologii społecznych dla 426 nauczycieli - opiekunów grup gimnazjalistów, w trzech grupach liczących nie więcej niż po 150 uczestników.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty firmy: Fundacja „Pedagogium” z siedzibą w Warszawie (00-102) przy ul. Marszałkowskiej 115, z ceną wykonania zamówienia 68 330,40 PLN brutto. Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą. Innych ofert nie złożono.

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonym w specyfikacji kryterium oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy.

 

 

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                             Zamawiający

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-08-23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-23 16:16:47
  • Liczba odsłon: 123

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry