Warszawa, 09.03.2011 r.


Oznaczenie sprawy: ARM/6/11             


 

                      Do:

                                                                                            Wszyscy zainteresowani


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych przeznaczonych do promocji Zamawiającego podczas realizacji projektu „Turystyka – szansa dla rolnika”.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:

ofertę złożoną przez Sebastian Piłka Inter…Test ul. Mieszka I/6,
96-500 Sochaczew;

Oferta wybrana była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

2. W postępowaniu złożono łącznie 8 ofert, których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.


Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

1.

Bogusław Szczygieł, Rafał Wachowicz Arfa sc., ul. Wojciechowska 9 20-704 Lubin

11 795,70 zł

7.

GM Gadets Grzegorz Majewski, ul. Cementowa 3, 10-429 Olsztyn

Wykonawca wykluczony  

2.

Jacek Michalczyszyn Max Media, ul. Fałata 4/18, 85-309 Bydgoszcz 

Wykonawca wykluczony   

4.

TKM Gadżety Kamil Tonkowicz, Monika Tkacz-Tokajuk sp. j., ul. Alternatywy 7 lok. 135, 02-775 Warszawa 

Wykonawca wykluczony  

5.

Iwona Księżopolska PPH Iwonex, Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce

12 381,18 zł

6.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol Dmochowski, Sobczyk sp. j., Al. Piastów 42, 71-062 Szczecin   

14 810,60 zł

8.

Sebastian Piłka Inter…Test, ul. Mieszka I/6, 96-500 Sochaczew

9 557,10 zł

3.

Joker Studio sp. j. T. Maksym, J. Tropeter-Maksym, ul. Damasza 5, 30-826 Kraków

10 122 zł

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-10
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-10 10:19:57
  • Liczba odsłon: 106

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry