Warszawa, 18.03.2011 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/7/11 

 

 Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż wraz dostawą, rozładunkiem (w tym wniesieniem do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego) materiałów promocyjnych (gadżetów) w ramach projektów realizowanych przez Zamawiającego pod nazwą ITeraz Mazowsze II i Akademia Unijna III

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:


ofertę złożoną przez Sebastian Piłka Inter…Test ul. Mieszka I/6, 96-500 Sochaczew;


Złożona oferta była jedyną jaka wpłynęła w niniejszym postępowaniu  w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (70) w kryterium oceny ofert - „cena” oraz maksymalną ilość punktów (30) w kryterium oceny ofert „jakość”. Łącznie wykonawca otrzymał 100 punktów. Wykonawca spełnił wszystkie wymogi uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-28
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-28 12:00:23
  • Liczba odsłon: 104

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry