Warszawa 30 września 2010 r.

Znak sprawy ARM/48/10

 

INFORMACJA


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu na pilota wycieczek - współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka - szansa na zatrudnienie”.

 

            Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że zmianie uległ termin realizacji zamówienia z 20 lutego 2011 roku na 28 lutego 2011 roku. W związku z tym zmianie ulega również załącznik nr 6 do SIWZ „Istotne postanowienia umowy”. Aktualna (zmieniona treść) SIWZ oraz załącznika nr 6 do SIWZ.

Do pobrania:

siwz-pilot_wycieczek_48.v.2.pdf

zal_6_istotne_postanowienia_umowy_48.v.2.doc


W związku z dokonaną zmianą SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 06 na 07 października 2010 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-30 15:13:17
  • Liczba odsłon: 123

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry