Warszawa, 10 października 2022 r.

Znak sprawy: ARM/08/2022

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Do Wykonawców, którzy złożyli oferty w Postępowaniu
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na wybór Pośrednika Finansowego wdrażającego instrument finansowy
"Reporęczenie”,

Do pobrania:

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

###


 

Warszawa, 23 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: ARM/08/2022

Dotyczy: Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy "Reporęczenie”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Treść ogłoszenia do pobrania

###

 

Warszawa, 15 czerwca 2022 r.

Znak sprawy: ARM/08/2022

SPROSTOWANIE

Zamawiający informuje, że modyfikacji uległa SWZ i załącznik nr 11 do SWZ.

Termin składania ofert w postępowaniu ulega przesunięciu na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 10:00, zaś termin otwarcia ofert – na dzień 23 czerwca 2022 r., godz. 10:30."

Wszelkie informacje dostępne są pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.


Data przekazania sprostowania do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej-13.06.2022

Sprostowanie

###

 

Warszawa, 17 maja 2022 r.

Znak sprawy: ARM/08/2022

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).
Przedmiotem zamówienia jest: Wybór pośrednika finansowego wdrażającego instrument finansowy "Reporęczenie”

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.

Data przekazania ogłoszenia do publikacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej-12.05.2022

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478030]

przewiń do góry