Warszawa 10. 08. 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ARM/18/11


Treść zamówienia:

ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_organizacji_i_przeprow.pdf

Załączniki do pobrania:

SIWZ

Załącznik_1a

Załącznik_1b

Załącznik_2a_i_2b

Załącznik_3a_i_3b

Załącznik_4_i_5

Załącznik_6

Warszawa, 16.08.2011 r.

 Znak sprawy: ARM/18/11

 

Do:

Zainteresowani wykonawcy

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń.

 

Wyjaśnienie  treści  SIWZ


Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający niżej wymienione pytanie, na które Zamawiający, po myśli art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) udzielił odpowiedzi zgodnie z niniejszym pismem:

 

1. Mam pytanie dotyczące przetargu ARM 18/11 na usługi i organizację 
przeprowadzenia szkoleń, czy całość środków finansowych przeznaczona na 
wykonanie usługi jest środkami publicznymi.

    

ODPOWIEDŹ: Zamawiający informuje, że ww. usługa jest w  100 % finansowana ze środków publicznych.

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478018]

przewiń do góry