Warszawa, 22.04.2011 r.


Znak sprawy: ARM/11/11Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

 Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych (w tym papierniczych).

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA (CZĘŚĆ A)

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:

ofertę złożoną przez Jarosław Pielak-Tralewicz „Hexon II”, ul. Staszica 3,
05-500 Piaseczno;

Wybrana oferta była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

 

2. W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

1.

Partner XXI sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze 

82 060,28 zł

2.

Jarosław Pielak-Tralewicz „Hexon II”, ul. Staszica 3, 05-500 Piaseczno

76 323,82 zł
Warszawa, 22.04.2011 r.


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprzedaż i dostawę artykułów biurowych (w tym papierniczych).

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA (CZĘŚĆ B)

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano:

ofertę złożoną przez Jarosław Pielak-Tralewicz „Hexon II”, ul. Staszica 3,
05-500 Piaseczno;

Wybrana oferta była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

 

2. W postępowaniu złożono łącznie 2 oferty, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

1.

Partner XXI sp. z o.o., ul. Pawliczka 25, 41-800 Zabrze 

79 142,11 zł

2.

Jarosław Pielak-Tralewicz „Hexon II”, ul. Staszica 3, 05-500 Piaseczno

74 803,30 zł

 

Za Zamawiającego

…………………………….

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-04-22 12:00:55
  • Liczba odsłon: 120

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry