Warszawa, 15 lutego 2021 r.

Znak sprawy: COIE.082.9.2021.EGR

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (Zamawiający) informuje, że ceny wskazane we wszystkich złożonych ofertach przekraczają budżet Zamawiającego. W związku z tym nie została wybrana żadna oferta.

###

Warszawa, 3 lutego 2021 r.

Znak sprawy: COIE.082.9.2021.EGR

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu pt. „Profesjonalizacja proinnowacyjnych usług doradczych partnerstwa Instytucji Otoczenia Biznesu Mazowsza” w ramach programu Modelowanie Systemu Ofert Dla Innowacji realizowanego i dofinansowanego z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz z akcesoriami.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

###

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry