Warszawa, 18.01.2011 r.
Oznaczenie sprawy: ARM/62/10

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Smolna 12
00-375 Warszawa

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie, uruchomienie i aktualizacje portalu dla Projektu ITeraz Mazowsze II nr POKL.08.01.01-14-670/10 wraz z systemem zarządzania treścią (CMS), niezbędnymi licencjami, szkoleniami i wsparciem technicznym” (część A) oraz „Wykonanie strony internetowej projektu systemowego „Akademia Unijna III”, w języku polskim, na podstawie projektu graficzno-funkcjonalnego przedstawionego przez Wykonawcę, opartej o System Zarządzania Treścią (CMS  – ang. Content Management System) z możliwością aktualizacji oraz rozbudowy zawartości” (część B).”;

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez SQUIZ POLAND Sp. z o.o, ul. Sienna 7, 70-542 Szczecin. Wybrana oferta była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

2. W postępowaniu złożono łącznie 5 ofert, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela (liczby w nawiasie oznaczają punkty przyznane w jedynym kryterium oceny ofert – „CENA”).

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

1

FREAK STUDIO Maciej Kolasiński

ul. Książęca 1, 61-361 Poznań

97,12

2

2

ONS Sp. z o.o.

Ul. Złoty Róg 53, 30-095 Kraków

76,60

3

3

NET P.C. Maciej Czapluk

Ul. Na Stoku 48, 80-874 Gdańsk

67,01

4

4

INVENT ON Sp. z o.o.

Ul. Jana Rosoła 58/60, 02-786 Warszawa

27,00

5

5

SNEG INCORP. Sp. z o.o

ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 10/70, 02-360 Warszawa

54,00

6

6

SQUIZ POLAND Sp. z o.o

ul. Sienna 7, 70-542 Szczecin

100Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:44:58
  • Liczba odsłon: 102

[Liczba odsłon: 2478020]

przewiń do góry