Warszawa, 30.10.2015 r.
Numer sprawy: ARM 63/15


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej w Przasnyszu”


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę firmy Metal Technics Polska S.C. Martyna Mikołajczuk Monika Jastrzębska, ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa 

Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.
2. W postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

Metal Technics Polska S.C. Martyna Mikołajczuk Monika Jastrzębska, ul. Ryżowa 43D/1, 02-495 Warszawa 

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

Artur Źródłowski, P.H.U. Euro-Komplex, Jastkowice, ul. Fedorowskiego 103, 37-403 Pysznica  

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony

Wykonawca wykluczony###

Warszawa, 16 października 2015 r.
Znak sprawy: ARM/63/15


Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni obróbki ręcznej i maszynowej

Do pobrania:
ogloszenie-arm_63_15.pdf
siwz_zalaczniki_arm_63_15.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-30 13:53:54
  • Liczba odsłon: 307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry