Oznaczenie sprawy: ARM/16/11           

Warszawa, 13.06.2011 r.

 

Do:

                                                                      Wszyscy zainteresowani

 

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi przeprowadzenia szkoleń.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą uznano:

ofertę złożoną przez Konsorcjum Firm: Ewa Dorota Bartoszewicz, ul. Chodkiewicza 10 m.3, 02-593 Warszawa oraz Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny sp. z o.o., ul. Otwocka 14, 03-759.

 

Oferta wybrana była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, i w związku z tym otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena”.

2. W postępowaniu złożono łącznie 4 oferty których zbiorcze zestawienie zawiera poniższa tabela.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty

 

1

Konsorcjum Firm: Ewa Dorota Bartoszewicz, ul. Chodkiewicza 10 m.3, 02-593 Warszawa oraz Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny sp. z o.o., ul. Otwocka 14, 03-759

1 292 240,00 zł

2

Konsorcjum Firm:

BizTech Konsulting, ul. Wolność 3a, 01-018 Warszawa oraz ROI Consulting sp. z o.o., ul. Długa 4, 00-238 Warszawa

1 510 270,00  zł

3

Centrum Usług „Profesja” sp. z o.o., ul. Królewska 1B, 05-230 Kobyłka   

Wykonawca wykluczony

4

Asap 24 s. c. Grzegorz Pośpieszczyk, Marcin Stachura, Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-06-13
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-13 15:53:19
  • Liczba odsłon: 114

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry