Warszawa, dn. 02.07.2010 r.

Znak: ARM/38/10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursu w zakresie zawodu Kucharz oraz kursu w  zakresie zawodu Kelner współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” w ramach projektu „ Turystyka szansa na zatrudnienie” w zakresie cz. I.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty firmy: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku, ul. Ułańska 1, 09-402 Płock. Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą. Innych ofert nie złożono.
Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonym w specyfikacji kryterium oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-08
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-08 16:03:06
  • Liczba odsłon: 602
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478045]

przewiń do góry