Warszawa, 18 września 2014 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/36/14

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31

 

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach SIAL Paris”.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1.    Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, w imieniu Zamawiającego informuję, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą w obydwu częściach została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: Krajową Izbę Gospodarczą Centrum Promocji sp. z o.o., ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa. Oferta tego Wykonawcy otrzymała 100 punktów w  jedynym kryterium oceny ofert jakim była Cena, a także spełniała pozostałe warunki określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu. W toku postępowania złożono 2 oferty stosownie do poniższego zestawienia:

 

 

Nazwa i adres wykonawcy

CENA

1

Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

OFERTA ODRZUCONA

ul. Głogowska 14,

60-734 Poznań

02-326 Warszawa

2

Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji Sp. z o.o.

113 473 zł

ul.Trębacka 4,

00-074 Warszawa

 

 

Warszawa, 5 sierpnia 2014 r.

Znak sprawy: ARM/36/14


Przetarg nieograniczony na zabudowę powierzchni wystawienniczej oraz kompleksową obsługę stoisk na targach SIAL Paris

Pełna treść ogłoszenia:
arm_36_14_ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Załączniki:

opz_sial_paris-arm_36_14.doc
zal._1_do_sopz-arm_36_14.doc
zal._2_do_sopz-arm_36_14.pdf
zal._3_do_sopz-arm_36_14.zip

siwz_sial_paris-arm_36_14.doc
zal._nr_2_do_siwz-arm_36_14.doc
zal._nr_3a_do_siwz-arm_36_14.doc
zal._nr_3b_do_siwz-arm_36_14.doc
zal._nr_4_do_siwz-arm_36_14.doc
zal._nr_5_do_siwz-arm_36_14.doc
zal._nr_6_do_siwz-arm_36_14.doc
zal._nr_7_do_siwz-arm_36_14.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-18
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-18 14:28:54
  • Liczba odsłon: 289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478018]

przewiń do góry