Warszawa, 29.04.2015 r.
Numer sprawy: ARM/06/15


Do:
                                    Wszyscy zainteresowan
i

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wyposażenie pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół nr 2 w Mławie.


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez PPHU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.
Wybrana oferta otrzymała maksymalną ilość punktów (100), tj. 90 punktów w kryterium cena oraz 10 punktów w kryterium termin zapłaty.

2. W postępowaniu oferty złożyło 4 wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Oferent (nazwa i adres)

Ilość punktów w kryterium

CENA

Ilość punktów w kryterium Termin Płatności

Łączna ilość puntów

1.

Gama Plago & Zawisza Sp.j.

Ul. Szczecińska 25

75-122 Koszalin Ciechanów

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

2.

Invest Horeca Bistro

Mariusz Gajdos

Ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

82,32

10

92,32

3.

Invest Horeca

Jacek Gargula

Ul. B. Prusa 151A

33- 300 Nowy Sącz

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

4.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

90

10

100Warszawa, 23 marca 2015 r.
Znak sprawy: ARM/06/15

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-29 13:45:18
  • Liczba odsłon: 289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478031]

przewiń do góry