Warszawa, 25 września  2017 r.
Znak sprawy: DRK: 17/08/2017


INFORMACJA

Komisja po analizie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w zapytaniu ofertowym nr DRK: 17/08/2017, dotyczącego zapytania ofertowego „Przeprowadzenie ewaluacji on going dotyczącej projektu pilotażowego prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.  na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów w ramach realizacji projektu  „GreenerSites” współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.”, podjęła decyzję  o wyborze oferty o niższej wartości cenowej. Wybrana została firma Instytut Rozwoju Miast.

###


Warszawa, 13 września 2017 r.
Znak sprawy: DRK: 17/08/2017


Zaproszenie do składania ofert


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, zaprasza do składania ofert do składania ofert na przeprowadzenie ewaluacji on going oraz mid-term, dotyczących projektu pilotażowego, prowadzonego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. na terenie dawnej Elektrociepłowni w Radomiu, a także przeprowadzenie ponadnarodowej ewaluacji ex post projektów pilotażowych międzynarodowych partnerów, w ramach realizacji projektu  „GreenerSites”, współfinansowanego z programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Postępowanie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 30 000 EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO

Termin składania ofert: Oferta powinna być przekazana w formie papierowej w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia, złożonej w sekretariacie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa oraz elektronicznej na adres e-mail r.krzyzanowski@armsa.pl do dnia 21 września 2017 roku do godz. 16.00

W załączeniu:
zapytanie_ofertowe-drk_17_08_17.pdf
zalacznik_nr_1_opis-drk_17_08_17.pdf
zalacznik_nr_2_formularz-drk_17_08_17.docx
zalacznik_nr_3_wykaz_osob-drk_17_08_17.docx
zalacznik_nr_4_umowa-drk_17_08_17.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-25
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 10:44:48
  • Liczba odsłon: 332
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry