Warszawa, 11.12.2015 r.

Numer sprawy: ARM 81/15Do:
Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Wyposażenie wybranych pracowni zawodowych (nr 81)”

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu:

A) dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano w zakresie części A ofertę złożoną przez PPHU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław. W zakresie Części A oferty złożyło 3 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert w tej części zawiera poniższa tabela

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

Otoria Sp.zo.o. Sp.k.

Ul. Guznera 55

47-175 Spórok

88,09 pkt

10 pkt

98,09 pkt

2.

Piano Zenon Michalik

Ul. Wyszyńskiego 54

08-400 Garwolin

89,12 pkt

10 pkt

99,12 pkt

3.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

90 pkt

10 pkt

100 pkt


Oferty wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert;

B) dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano w zakresie części B ofertę złożoną przez MAXMED ZUH Marcin Murzyn ul. Pomorska 49, 84-252 Orle. W zakresie Części B oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert w tej części zawiera poniższa tabela

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

MAXMED

ZUH Marcin Murzyn

Ul. Pomorska 49

84-252 Orle

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

Otoria Sp.zo.o. Sp.k.

Ul. Guznera 55

47-175 Spórok

57,21 pkt

10 pkt

67,21 pkt


Oferty wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.

C) dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano w zakresie części C ofertę złożoną przez PPHU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław. W zakresie Części C oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert w tej części zawiera poniższa tabela

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

PHPU ZUBER Andrzej Zuber

Ul. Krakowska 29C

50-424 Wrocław

90 pkt

10 pkt

100 pkt

2.

Otoria Sp.zo.o. Sp.k.

Ul. Guznera 55

47-175 Spórok

63,44 pkt

10 pkt

73,44 pkt


Oferty wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.

###

Warszawa, 04.12.2015 r.

Numer sprawy: ARM/81/15


Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wyposażenie pracowni zawodowych (81)

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1. Dotyczy Części A, poz. 1 Opisu szczegółowego
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Laptopa posiadającego kartę graficzną o pamięci współdzielonej, zamiast wymaganych 2048 MB? Nie istnieją laptopy z kartą graficzną typu "zintegrowana z procesorem" posiadającą pamięć fizyczną.
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy Części A, poz. 1 Opisu szczegółowego
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Laptopa z gwarancją typu Door to door zamiast wymaganej "Naprawa w siedzibie klienta"?
ODP: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dotyczy Części C, poz. 3 Opisu szczegółowego
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Ekranu projekcyjnego posiadającego czarne ramki boczne o szerokości 2,5 cm?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy Części C, poz. 5 Opisu szczegółowego
Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie Komputera z gwarancją typu Door to door zamiast wymaganej "w miejscu użytkowania"?
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

Wobec dokonanej powyżej zmiany treści SIWZ Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z 08 grudnia 2015 roku na 09 grudnia 2015 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający przypomina o konieczności dostosowania oznaczenia kopert do nowego terminu składania i otwarcia ofert. 


###

Warszawa, 30 listopada 2015 r.
Znak sprawy: ARM/81/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na wyposażanie pracowni zawodowych (nr 81)

Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie_arm_81_15.pdf

SIWZ i załączniki do pobrania:
siwz_i_zalaczniki_arm_81_15.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-12-11 14:37:57
  • Liczba odsłon: 462
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478047]

przewiń do góry