Warszawa, dnia 07 grudnia 2010 roku


Znak sprawy ARM/57/10

       
INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego szkolenia specjalistycznego z zakresu współczesnych zaburzeń wychowawczych i uzależnień dla maksymalnie 900 nauczycieli

    Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm., dalej zwanej „Ustawą”) Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:
oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę – Fundacja „Pedagogium” z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 115, 00-102 Warszawa.
 
Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:


Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Punktacja

1.

Fundacja Pedagogium, ul. Marszałkowska 115, 00-102 Warszawa 

100 pkt

2.

Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

99 pkt

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-12-07
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-12-07 10:42:52
  • Liczba odsłon: 112

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry