Warszawa, 29 grudnia 2021 r.

Znak sprawy: ARM/22/2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie szczegółowej, spójnej kreatywnie koncepcji targów edukacyjno-zawodowych oraz organizacja 39 e-targów pracy i 18 e-dni branżowych dla uczniów/słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie mazowieckim – Uczestników Projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, dokumentów oraz oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwany dalej Systemem.

System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/armsa.

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry