Warszawa, 19.08.2011 r.

Oznaczenie sprawy: ARM/17/11

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Smolna 12

00-375 Warszawa

 Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Usługi przeprowadzenia szkoleń”, znak ARM/17/11


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez Konsorcjum Firm: ROI Consulting sp. z o.o., ul. Długa 4, 00-238 Warszawa oraz BizTech Konsulting S.A., ul. Wolność 3a, 01-018 Warszawa. Wybrana oferta była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

 

2. W postępowaniu złożono łącznie 8 ofert, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela.

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty 

1

INFOR Training Sp. z o.o., ul. Okopowa 58/72, 01-042 Warszawa,

58 900,00 zł

2

Demos Polska sp. z o.o., ul. Puławska 39/50, 02-508 Warszawa,

151 277,33

3

Konsorcjum: Ewa Dorota Bartoszewicz, ul. Chodkiewicza 10/3, 02-593 Warszawa oraz Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny sp. z o.o., ul. Otwocka 1, 03-759 Warszawa

69 900,00

4

Konsorcjum: ROI Consulting sp. z o.o., ul. Długa 4, 00-238 Warszawa oraz BizTech Konsulting S.A., ul. Wolność 3a, 01-018 Warszawa

50 341,44

5

Centrum Usług Profesja Sp. z o.o., ul. Królewska 1b, 05-230 Kobyłka

59 390,00

6

Eurofinance Training Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

120 800,00 zł

7

Ireneusz T. Kozera The Quality of Life,  ul. Obrońców Getta 22/2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

54 200,00

8

FSE Consulting Beata Stępnicka-Barczyk,  ul. Wojska Polskiego 25-27, 41-200 Sosnowiec

Wykonawca wykluczony, oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-19 15:21:18
  • Liczba odsłon: 107

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry