Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty firmy: Agencja Usługowo – Handlowa ART-X, ul. Konarskiego 16, 05-092 Łomianki. Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

2. Jednocześnie informuje się, że w postępowaniu złożone zostały łącznie 2 oferty, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela (liczby w nawiasie oznaczają punkty przyznane w jedynym kryterium oceny ofert – „CENA”).

 

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

1

Agencja Usługowo-Handlowa ART-X, ul. Konarskiego 16, 05-092 Łomianki

 91 819,64 zł

(100pkt.)

2

2

ART&MEDIA Agencja Reklamowa Agnieszka Jędrzejewska – Fedorczyk, ul. Równoległa 3 m.3, 05-092 Łomianki

 108 580,00 zł

(84,5pkt.)

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonym w specyfikacji kryterium oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy.

W prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnych wykonawców ani nie odrzucono żadnych ofert.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-22
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-22 15:40:47
  • Liczba odsłon: 124

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry