Warszawa, 12 października 2010 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ARM/51/10


UWAGA: 
ZMIANIE ULEGŁY ZAŁĄCZNIKI 1 ORAZ TERMIN OTWARCIA OFERT


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00 – 375 Warszawa,
tel. 22 566 47 60, faks 22 843 83 31, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:
usługę przeprowadzenia szkoleń.

Tekst ogłoszenia z dnia 12.10.2010.pdf

Załączniki:
siwz_szkol_cat_sala_11_10_10.doc
zal_1_oferta.doc (nieaktualny)
zal_2_osw_art_22.doc
zal_3_osw_art_24.doc
zal_4_wykaz_przeprowadzonych_szkolen.doc
zal_5__wykaz_kadry_6b.doc
zal_6_istotne_postanowienia_umowy_11.10.10.doc

Pytania i odpowiedzi 13.10.2010 r.
51_pytania_i_odpowiedzi.doc

Zmiana nr 1 z 14.10.2010 r.

Zmianie uległ załącznik 1. - plik do pobrania poniżej.


zal_1_oferta_14.10.10.doc

Zmiana nr 2 z 27.10.2010 r.

Zamawiający dokonuje sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w treści nagłówka ogłoszenia w ten sposób, że słowa „tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, ze zmianami” zastępuje słowami „tekst jednolity Dz. U z 2010 roku Nr 161, poz. 1078”. W związku z powyższym nagłówek ogłoszenia brzmi :

"Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00 – 375 Warszawa,
tel. 22 566 47 60, faks 22 843 83 31, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: usługę przeprowadzenia szkoleń."

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry