Warszawa 14 października 2010 roku

 Znak sprawy ARM/51/10

 

INFORMACJA

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu kursów dla rolników i domowników  z terenu województwa mazowieckiego.  Kursy  będą prowadzone a następujących specjalnościach: Kucharz, Kelner, Organizator agroturystyki, Barman oraz Przewodnik agroturystyki. Wszystkie kursy są  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Poddziałania 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” w ramach projektu „Turystyka szansa dla rolnika”


Zamawiający działając w oparciu o treść art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. w Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, iż zmianie uległa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w ten sposób że zmianie uległ załącznik nr 1 (formularz oferty). Aktualna (zmieniona) treść załącznika nr 1 do SIWZ do pobrania poniżej.


zal_1_oferta_14.10.10.doc

W związku z dokonaną zmianą SIWZ zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 20 na 21 października 2010 roku. Miejsce i godzina składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-10-14
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-14 16:45:50
  • Liczba odsłon: 119

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry