Warszawa dnia 29 listopada 2010 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – ARM/55/10


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A., ul. Smolna 12, 00 – 375 Warszawa,
tel. 22 566 47 60, faks 22 843 83 31, ogłasza zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
Nr 223, poz. 1655, ze zmianami), zwanej dalej ustawą, przetarg nieograniczony
o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającą wyrażoną w złotych kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na:

Zakup licencji na oprogramowanie platformy eLearningowej wraz z usługą wdrożenia platformy eLearningowej, zapewnienie wsparcia technicznego oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania platformy eLearningowej, a także świadczenie usług hostingu serwera na potrzeby kursów z wykorzystaniem platformy eLearningowej oraz stworzenie 8 kursów eLearnigowych niezbędnych do realizacji projektu:

„Budowa i rozwój partnerstwa na rzecz przeciwdziałania kryzysowi gospodarczemu w województwie mazowieckim dzięki inwestycjom w nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne” w ramach Poddziałania 8.1.2 POKL, zwanym SIRMA plus.

tresc_ogloszenia_z_dnia_29.11.2010.pdf

Załączniki:
siwz_elearning_v_3.docx
zalacznik_1_do_siwz_oferta.docx
zalacznik_2_do_siwz_harmonogram_v_2.docx
zalacznik_3_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_4_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_5_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_6_do_siwz_wzor_umowy_v_2.docx
zalacznik_7_do_siwz_oswiadczenie.docx
zalacznik_8_do_siwz_tematy.docx


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-29
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-29 15:46:56
  • Liczba odsłon: 109

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry