Warszawa, 06.10.2015 r.
Numer sprawy:  ARM/52/15

ZAMAWIAJĄCY:
Województwo Mazowieckie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:
Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Świętojerska 9, 00-236 Warszawa
fax (22) 843 83 31, a.szymanski@armsa.plDo:
                                    Wszyscy zainteresowani


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zapewnienie biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz świadczenie usługi cateringowej w czasie wystawy światowej EXPO w Mediolanie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), dalej zwanej „ustawą Pzp”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu – zarówno w zakresie części A jak i Części B -  dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

TOP Podróże Ewa Koś., pl. Zwycięstwa 1, 70-233 Szczecin

Wybrana oferta jest najtańsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu i otrzymała najwyższą  ilość punktów (100) według obowiązujących w postępowaniu kryteriów oceny ofert.
2. W postępowaniu złożono jedną ofertę.

###

Warszawa, 09.09.2015 r.
Numer sprawy: ARM/52/15


Do:
                                        Wszystkich zainteresowani


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu ograniczonego na: Zapewnienie biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz świadczenie usługi cateringowej w czasie wystawy światowej EXPO w Mediolanie
 

WyjaśnieniA  treŚci  OGŁOSZENIA

 

I. Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia, na który udzielono następującej odpowiedzi:

 

1. Pytanie 1: czy w związku z interpretacją przepisów PZP z dnia 29 stycznia 2004, o których mowa w art.22 ust. 1 oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r mogą Państwo odstąpić od powyższego zapisu wykazania posiadania środków w wysokości jak wyżej, ponieważ w obecnym stanie prawnym nie ma podstaw do żądania informacji z banku lub SKOK, w których Wykonawca posiada rachunek bankowy. W konsekwencji prosimy o rezygnację z tego zapisu zastępując go np. stosowną polisa ubezpieczeniową o wartości jak wyżej.

.

 

ODP: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

 

2. Pytanie dotyczące dokumentów i oświadczeń wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu usług Zapewnienia biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz świadczenia usługi cateringowej w czasie wystawy światowej EXPO w Mediolanie: czy mają one być dołączone do wniosku o dopuszczenie do postępowania, czy też przy składaniu oferty podczas postępowania

 

ODP: Wymagane w ogłoszeniu dokumenty należy przedłożyć razem z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający informuje jednocześnie o dokonanej zmianie ogłoszenia o zamówieniu. Nowe ogłoszenie publikujemy w załączeniu do poniższej informacji.Załączniki:
zmiana-arm_52_15.pdf


Warszawa, 4 września 2015 r.

Znak sprawy: ARM/52/15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym, którego przedmiotem jest „Zapewnienie biletów lotniczych, miejsc hotelowych oraz świadczenie usługi cateringowej w czasie wystawy światowej EXPO w Mediolanie”

Treść ogłoszenia do pobrania:
ogloszenie-arm_52_15.pdf

Załączniki:
wzory_dokumentow-arm_52_15.docx
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-06 11:55:30
  • Liczba odsłon: 542
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry