Warszawa, 23.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM/72/15


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni zawodowej w Makowie Mazowieckim”

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę firmy Otoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok

Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.
2. W postępowaniu oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabela:

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość

punktów

1.

Otoria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k, ul. Guznera 55, 47-175 Spórok 

90

 

10

 

 

 

 

 

 

 

100

2.

PPHU Maciej Jadach, ul. Kościuszki 9, 36-100 Kolbuszowa

88,64

10

 

98,64###Warszawa, 06.11.2015 r.

Numer sprawy: ARM/72/15


Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: 
Wyposażenie pracowni zawodowej w Makowie Mazowieckim 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1.  Bardzo proszę o doprecyzowanie parametrów, które ma spełniać dostarczony anatomiczny model krowy. Proszę podać z ilu elementów ma składać się model oraz jakiej wielkości powinien być (pomniejszony czy rozmiarów rzeczywistych).


ODP: Powinien to być model do złożenia, składający się z co najmniej 29 części, pokazujący narządy wewnętrzne krowy. Model nie musi być rozmiarów rzeczywistych, tj. może być pomniejszony. 

###

Warszawa, 2 listopada 2015 r.
Znak sprawy: ARM/72/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowej w Makowie Mazowieckim

Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie_02_11_2015.docx

SIWZ i załączniki do pobrania:
siwz-zal_arm7215.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-23 15:14:39
  • Liczba odsłon: 433
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry