Warszawa, 30.10.2015 r.
Numer sprawy: ARM 65/15

Do:
                                    Wszyscy zainteresowani

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażenie pracowni nauki języka obcego w Przasnyszu”


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę firmy Aktin sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 38, 41-214 Sosnowiec 

Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert. Była to jedyna oferta w niniejszym postępowaniu.

###

Warszawa, 22.10.2015 r.
Znak sprawy: ARM/65/15


Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni nauki języka obcego w Przasnyszu

Ogłoszenie do pobrania
ogloszenie-arm_65_15.pdf

SIWZ i załączniki do pobrania
siwz_i_zalaczniki-arm_65_15.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-10-30
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-10-30 11:39:14
  • Liczba odsłon: 296
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry