Warszawa, 25 września  2017 r.
Znak sprawy: DRK 18/08/2017


INFORMACJA

W wyniku analizy otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w zapytaniu ofertowym nr DRK 18/08/2017 dotyczącego zapytania ofertowego „„Analiza stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców.”, wybrana została oferta firmy CDM Smith sp. z o.o.

###

Warszawa, 14 września  2017 r.
Znak sprawy: DRK 18/08/2017


Zaproszenie do składania ofert

„Analiza stanu terenów dawnej Elektrociepłowni w Radomiu pod kątem bieżącego stanu gleby oraz zlokalizowanych na tym terenie budynków pod kątem zanieczyszczeń poprzemysłowych i stanu technicznego, określenia zagrożeń wynikających z tego stanu dla środowiska naturalnego, wód oraz wpływu na zdrowie i życie mieszkańców.”

Postępowanie o wartości szacunkowej przedmiotu poniżej 30 000 EURO, jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Zamówienie publiczne poniżej 30 000 EURO

Termin składania ofert: Oferta powinna być przekazana w formie papierowej w zamkniętej kopercie z tytułem zamówienia, złożonej w sekretariacie Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. ul. Świętojerska 9 00-236 Warszawa oraz elektronicznej na adres e-mail r.krzyzanowski@armsa.pl do dnia 21 września 2017 roku do godz. 16.00

W załączeniu:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-09-25
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 10:48:36
  • Liczba odsłon: 341
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry