Warszawa, 27.01.2011 r.
Znak sprawy: ARM/01/11


Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
ul. Smolna 12
00-375 Warszawa


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji mającego na celu pozyskanie dla Zamawiającego uczestników dla prowadzonych przez Zamawiającego  kursów dla rolników i domowników  z terenu województwa mazowieckiego.  Kursy  będą prowadzone a następujących specjalnościach: Kucharz, Kelner, Organizator agroturystyki, Barman oraz Przewodnik agroturystyki. Wszystkie kursy są  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, Poddziałania 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” w ramach projektu „Turystyka szansa dla rolnika”

1. Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty złożonej przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rozlicznego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. Wybrana oferta była najtańsza spośród nieodrzuconych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

2. W postępowaniu złożono łącznie 3 oferty niepodlegające odrzuceniu, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela (liczby w nawiasie oznaczają punkty przyznane w jedynym kryterium oceny ofert – „CENA”).

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

1

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

(100)

2

2

Firma 2000 sp. z o.o., ul. Marconich 9 lok. 19, 02-954 Warszawa

(94,06)

3

3

Ireneusz T. Kozera The Quality of Life, Tłuste 43, 05-825 Grodzisk Mazowiecki   

(94,95)Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-01-27
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-27 15:44:52
  • Liczba odsłon: 114

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry