Zapytanie o cenę, znak: ARM/39/2009

Warszawa,
dn. 08.10.2009 r.

Dotyczy: usługa rekrutacji i organizacji logistycznej szkoleń, wykonana na rzecz Zamawiającego podczas realizacji projektu „Rolnik w Systemie Ratownictwa” (CPV:  79600000-0, 80500000-9)

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty firmy: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa. Wybrana oferta była najtańsza spośród złożonych ofert, otrzymała maksymalną ilość punktów (100) w jedynym kryterium oceny ofert - „cena” i została uznana za najkorzystniejszą.

2. Jednocześnie informuje się, że w postępowaniu złożone zostały łącznie 2 oferty nie podlegające odrzuceniu ani wykluczeniu, których zbiorcze zestawienie wraz ze streszczeniem ich oceny i porównania zawiera poniższa tabela (liczby w nawiasie oznaczają punkty przyznane w jedynym kryterium oceny ofert – „CENA”).

 

 

Lp.

Nr oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

1

1

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa

 1.201.651,20 zł brutto

(100pkt.)

2

2

InfoStrategia Krzysztof Heller i Andrzej Szczerba sp. j., ul. Zaleskiego 4B,

31-525 Kraków

 1.317.600,00 zł

(91,2pkt.)

 

Zamawiający dokonał wyboru oferty zgodnie z określonym w specyfikacji kryterium oceny ofert, na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-09 13:05:17
  • Liczba odsłon: 124

[Liczba odsłon: 2478030]

przewiń do góry