Warszawa, 6 kwietnia 2018 r.
Znak sprawy: COIE.082.10.2018.KC

Informacja o wyborze partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Działając w oparciu o art.33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.(ARMSA), jako wnioskodawca projektu planowanego konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji / Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, informuje co następuje:

W wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie ofertę złożyły cztery podmioty:
1. Inicjatywa Firm Rodzinnych
2. Stowarzyszenie Aktywna Europa
3. Grabowski i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp. k.
4. Świdnicki Inkubator Lotniczy Sp. z o.o.

Po analizie otrzymanych ofert pod kątem wymogów określonych w ogłoszeniu, podjęto decyzję o wyborze poniższych podmiotów do roli partnerów projektu:
1. Inicjatywa Firm Rodzinnych
2. Stowarzyszenie Aktywna Europa

protokol_arm_sa-coie.082.10.2018.kc.pdf

###

Warszawa, 15 marca 2018 r

Znak sprawy: COIE.082.10.2018.KC


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W oparciu o art. 33 ust 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-202, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARMSA), jako wnioskodawca projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji / Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji wskazanego projektu.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania:
coie.082.10.2018.kc.pdf
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-06 16:10:39
  • Liczba odsłon: 493
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry