Warszawa,10.02.2012 roku

Oznaczenie sprawy: ARM/01/12                                                           

 

 

 

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu systemowego Akademia Unijna III”;

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Wybrana oferta byłą ofertą najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.

2. W postępowaniu złożono 4 oferty, których zbiorcze zestawienie (wraz z punktacją w poszczególnych kryteriach oceny ofert) zawiera poniższa tabela:   

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr oferty

 

 

 

 

 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów w kryterium Cena – waga 60%

Liczba punktów w kryterium Koncepcja realizacji zamówienia – waga 20%

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – waga 20%

 

 

 

 

 

 

 

Razem

Propozycje  dodatkowych działań mających na celu podniesienie efektywności szkoleń  

Dodatkowe propozycje organizacyjne

Wykonawcy

1.

Konsorcjum firm: Akademia Leona Koźmińskiego (Pełnomocnik), ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa oraz MDDP sp. z o.o. Akademia Biznesu sp. k., ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa

52,19

(cena 2 964 000 zł)

 

 

2

 

 

1

 

 

20

 

 

75,19

2.

Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

 

60

(cena 2 578 300 zł)

 

4

 

3

 

20

 

87

3.

PM Group Zubrycki, Panasiewicz sp. j, ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok

38,70

(cena 3 996 644 zł)

 

4

 

6

 

15

 

63,7

4.

Konsorcjum firm: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa oraz Józef Grygorcewicz „Eko System” Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne Obiektów Ekologii i Inżynierii Sanitarnej, ul. Rumuńskiego 3, 62-800 Kalisz. Pełnomocnik: Pan Sylwester Grotkowski ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa  

 

 

 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

Wykonawca wykluczony

 

 

 

Wykonawca wykluczony

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-04-23
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-04-23 12:57:05
  • Liczba odsłon: 279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry