Warszawa, 2 kwietnia 2014r.
Znak sprawy: ARM/10/14

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów promocyjnych

przetarg_nieograniczony_na_dostawe_materialow_promocyjnych.pdf

Załączniki do pobrania:
siwz-10_14.doc
zalacznik_nr_1_do_siwz-10_14.doc
zalacznik_nr_2_do_siwz-10_14.docx
zalacznik_nr_3_do_siwz-10_14.doc
zalacznik_nr_4_do_siwz-10_14.doc
zalacznik_nr_5_do_siwz-10_14.doc
zalacznik_nr_6_do_siwz_-_ipu-10_14.doc
zalacznik_nr_7_do_siwz_-_opz_a-10_14.docx
zalacznik_nr_8_do_siwz_-_opz_b-10_14.docx
zalacznik_nr_9_do_siwz-10_14.doc

Warszawa, 10.04.2014 r.
Numer sprawy: ARM/10/14


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:na dostawę materiałów promocyjnych

WYJAŚNIENIE

Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż z powodu omyłki technicznej na stronie internetowej została pierwotnie opublikowana Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), w której nie zostały zawarte daty upływu terminu składania ofert i otwarcia ofert. Niniejszym Zamawiający przedstawia prawidłową treść SIWZ.

Załącznik do pobrania:
aktualny_siwz_10_14.doc

Warszawa, 25 kwietnia 2014 r.

Numer sprawy: ARM/10/14

Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
na dostawę materiałów promocyjnych


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający (Województwo Mazowieckie) reprezentowany przez pełnomocnika Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert otrzymał poniższe wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na które udzielono następujących odpowiedzi:

1. Odtwarzacz MP4 zgodny z Państwa specyfikacją jest wycofywany z rynku, w związku z tym pozostało niewiele sztuk w sprzedaży. Czy akceptują Państwo model MP4 o poniższych parametrach: Przenośny odtwarzacz MP4 z wbudowana pamięcią 8 GB, ekranem dotykowym TFT o przekątnej 2 cali. Wyposażony w funkcję zapisywania głosu. Odtwarza pliki video AVI, AMV. oraz pliki MP3, WMA, APE, JPG, BMP, GIF, WAV, FLAC, OGG, AVI, AMV, TXT .Posiada slot na karty pamięci micro SD (do 16 GB), gniazdo micro USB oraz wyjście słuchawkowe 3.5 mm. Korzysta z technologii Bluetooth. (dotyczy ust.IV, pkt. 5, tabela – pozycja 1)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia produktu, zgodnego z załącznikiem nr 7 do SIWZ.

 
2. Jaki rozmiar serwetek biorą Państwo pod uwagę? (dotyczy ust. IV, pkt. 5, tabela – pozycja 12)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby zestaw sześciu lnianych serwetek zawierał serwetki w wymiarze pomiędzy 35x35 cm a 40x40 cm.
 
3. Proszę o informację jakiej grubości ma być sklejka oraz ile elementów puzzli ma zawierać jeden arkusz 20 x 30 cm. (dotyczy ust. IV, pkt. 5, tabela – pozycja 14)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby grubość sklejki była nie mniejsza niż 3 mm oraz nie większa niż 4 mm. Zestaw powinien składać się z elementów o optymalnych rozmiarach 40x30 mm (ilość elementów w zestawie wynikająca ze stosunku rozmiarów poszczególnych elementów do rozmiaru sklejki, tj. 20x30 cm).
 
4. Czy podkładka korkowa ma mieć wykonany nadruk bezpośrednio na korku czy ma to być korek z naklejonym nadrukiem i usztywniony tekturą? (dotyczy ust. IV, pkt. 5, tabela – pozycje 27 i 28)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby nadruk naniesiony był bezpośrednio na powierzchnię korka.
 

Warszawa, 29.05.2014 r.

Znak sprawy: ARM/10/14

 

ZAMAWIAJĄCY:

Województwo Mazowieckie

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26

w imieniu którego postępowanie prowadzi pełnomocnik:

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

ul. Nowy Zjazd 1, 00-301 Warszawa

Adres korespondencyjny: ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa

tel. 22 566 47 60, fax (22) 843 83 31

 

 

 

Do: Wszyscy zainteresowani  

 

 

DOTYCZY:    postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:

na dostawę materiałów promocyjnych

 

 

ZAWIADOMIENIE

O  WYBORZE  OFERTY  NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „ustawą”, Zamawiający, w którego imieniu działa Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę: XD Gifts sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 517C/29, 62-064 Poznań/Plewiska.

Wybrana oferta otrzymała najwyższą ilość punktów (100) po ich zsumowaniu w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert  .

2. W postępowaniu złożono 2 oferty, których zbiorcze zestawienie wraz z punktacją w każdym kryterium i punktacją łączną zawiera poniższa tabela.

Lp.

Wykonawca

Liczba punktów w kryterium CENA

Liczba punktów w kryterium JAKOŚĆ

Łączna punktacja

1.

XD Gifts sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 517C/29, 62-064 Poznań/Plewiska

70

30

100

2.

Konsorcjum Wykonawców:

Autentic Jacek Ślebzak

ul. Kompasowa 3 lok. 1

04-048 Warszawa

oraz

VMG sp. z o.o.

Ul. Unii Lubelskiej 1,

61-249 Poznań 

 

66,01

24,12

90,13

 

 

 


Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry