Warszawa, dn.20 września 2010

Zapytanie o cenę, znak: ARM/47/10


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych do promocji projektu „Turystyka - szansa dla rolnika” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 8.1.2 PO KL „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

 

Zawiadomienie o wyniku postępowania


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm., dalej zwanej „Ustawą”), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – AUH Elwira Dariusz Płaczkiewicz z siedzibą w Warszawie przy ul. Szarej 14, z ceną wykonania zamówienia 37 848,06 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści osiem złotych 06/100 zł) brutto.


Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punktacja

 1.  

Agencja C4 Al. Jana Pawła II 61/217, 01-031 Warszawa

38 515,40 zł brutto

98,2 pkt

 1.  

„AUH Elwira” Dariusz Płaczkiewicz, ul. Szara 14, 00-420 Warszawa

37 848,06 zł brutto

100 pkt

 1.  

Agencja Reklamowa Cieślik Studio L Spółka Jawna, ul. Podbipięty 7, 31-980 Kraków

49 081,00 zł brutto

77,1 pkt

 1.  

EBK Agencja Reklamowa B. Dobrowolska, ul. Żeromskiego 9 lok.2, 05-500 Piaseczno

55 056,65 zł brutto

68,7 pkt

 1.  

Media Consulting Agency, ul. Biskupia 4/1 , 50 – 148 Wrocław

44 944,80 zł brutto

84,2 pkt

 1.  

TAURUS Doradztwo i Reklama Adam Widuch, ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice

39 905,22 zł brutto

94,8 pkt

 1.  

VMG Sp. z o.o. ul. Unii Lubelskiej 1, 61 – 249 Poznań

43 318,22 zł brutto

87,3 pkt

 1.  

Proben, Osiedle Bratkowice 3B/55, 99-400 Łowicz

43 257,54 zł brutto

87,4 pkt

 1.  

Inter…Test, ul. Mieszka I/6, 96-500 Sochaczew

44 754,48 zł brutto

84,5 pkt

 1.  

Agencja Reklamowa ART-X , ul. Konarskiego 16, 05-092 Łomianki

43 657,87 zł brutto

86,6 pkt

 1.  

PPH IWONEX, Ujrzanów 289, 08-110 Siedlce

43 597,00 zł brutto

86,8 pkt

 1.  

RD Group sp. z o.o., ul. Krańcowa 9, 02-493 Warszawa

42 666,08 zł brutto

88,7 pkt

.

 

 

                                                                                                                                            

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-09-20
 • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-20 17:16:10
 • Liczba odsłon: 122

[Liczba odsłon: 2478044]

przewiń do góry