Znak: ARM/42/10

Warszawa, dn.13 lipca 2010


Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego oraz warsztatów motywacyjnych z psychologiem dla uczestników projektu „Turystyka - szansa na zatrudnienie”. współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 6.1.1 PO KL „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.

 


Zawiadomienie o wyniku postępowania

 

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, ze zm., dalej zwanej „Ustawą”), Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę – Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic Dorota Barbara Kubicka-Mikoś z siedzibą w Kielcach, z ceną wykonania zamówienia 77 940 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych) brutto.

Wskazany wyżej Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, jego oferta jest prawidłowa oraz otrzymała w kryterium najniższa cena 100 punktów. Poniżej przedstawiamy informacje o wszystkich Wykonawcach, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu oraz streszczenie oceny i porównania ofert:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena

Punktacja

1.

Eurolider Marta Piecychna

ul. Płońska 96a

06-400 Ciechanów

97 200 zł

80,18 pkt

2.

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji Pragmatic Dorota Barbara Kubicka-Mikoś

ul. Nowy Świat 52

25-516 Kielce

77 940  

100 pkt

3.

The English Cocktail Anna Baranowska

ul. Okrzei 32, 03-710 Warszawa

171 011,40 zł

45,57 pkt

4.

Centrum Edukacji sp. z o.o., ul. Kobylińskiego  25, 09-400 Płock

122 756,40 zł

63,49 pkt

.

 

 

                                                                                                         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-15
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-15 12:22:46
  • Liczba odsłon: 123

[Liczba odsłon: 2478031]

przewiń do góry