Warszawa, 31 maja 2022 r.

Znak sprawy: COIE.082.4.2.2022.KC

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (Zamawiający) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nr COIE.082.4.2.2022.KC  Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę: firmę Onex Group Jakub Hryciuk

###

Warszawa, 16 maja 2022 r.

Znak sprawy: COIE.082.4.2.2022.KC

ZAPYTANIE OFERTOWE

W ramach realizacji projektu pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 oś priorytetowa II, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. zaprasza do składania ofert na zakup sprzętu komputerowego przenośnego wraz z systemem operacyjnym oraz licencją MS Office 365.

Do pobrania:

Pełna treść ogłoszenia

Formularz cenowy

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry