Warszawa, 06.08.2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.9.2018.PO
ARM/11/18

Do:
Wszystkich zainteresowanych

DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 138o ust. 4 PZP Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu udzielił zamówienia następującemu podmiotowi Liga Obrony Kraju Ośrodek Szkolenia Zawodowego Kierowców, ul. Rzeczkowska 4, 06-400 Ciechanów.

Warszawa, 04.07.2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.9.2018.PO                                                                                                    ARM/11/18
      Do:
Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.


WYJAŚNIENIA  IWZ

Zamawiający, tj. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do treści dokumentacji przetargowej na które Zamawiający udzielił poniższej odpowiedzi:

"W związku z ogłoszeniem przetargu na przeprowadzenie kursów "Prawo jazdy kat. C i C+E" chciałabym się upewnić czy usługa dla co najmniej 30 uczestników o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł mam rozumieć: że w jednej grupie taka usługa była wykonana, czy w ogóle przeszkoliliśmy co najmniej 30 osób o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł."

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że warunkiem udziału w postępowaniu jest przeprowadzenie usług szkolenia na dowolną kategorię prawa jazdy dla co najmniej 30 uczestników o wartości nie mniejszej niż 15 000 zł - znaczenie ma ogólna wartość szkoleń a nie konkretnej grupy. Warszawa, 3 lipca 2018 r.
Znak sprawy: DSPT.261.2.9.2018.PO                                                                                                         ARM/11/18

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp), którego przedmiotem jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu kursów na prawo jazdy wraz z organizacją egzaminów.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie: iwz-arm_11_18.doc

Załączniki: 

zal_1-arm_11_18.docx

zal_2-arm_11_18.doc

zal_3-arm_11_18.docx

zal_4-arm_11_18.docx

zal_5-arm_11_18.docx

zal_6-arm_11_18.rtf

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478032]

przewiń do góry