Warszawa, 1 września 2020 r.
Znak sprawy: COIE.082.13.01.2020.KC


ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA

Dot. zapytanie ofertowego na sprzedaż i dostawę sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia szkoleń online dla uczestników Projektu, pt. „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” (dalej jako „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywna polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usług administracyjne”. 

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (Zamawiający) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu numer COIE.082.13.01.2020.KC, dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej, za którą została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę: PRO-PC Przemysław Cebaj, ul. Leśna 38, 05-074 Hipolitów. Oferta tego Wykonawcy otrzymała łącznie 90,53 punktów. W toku postępowania złożono 2 oferty stosownie do poniższego zestawienia.

###

Warszawa, 25 sierpnia 2020 r.
Znak sprawy: COIE.082.13.01.2020.KC

INFORMACJA

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. informuje o wydłużeniu terminu składania ofert do dnia: 27 sierpnia 2020 roku oraz że został wydłużony termin realizacji zamówienia do dnia: 21 września 2020 roku.

Do pobrania:
zapytanie_ofertowe-25_08_20.odt
iwu-coie-25_08_20.doc

###Warszawa, 17 sierpnia 2020 r.

Znak sprawy: COIE.082.13.01.2020.KC


ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa mazowieckiego” (dalej jako „Projekt”) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – Priorytet II „Efektywna polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usług administracyjne”, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. („Zamawiający”) zaprasza do składania ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu, potrzebnego do przeprowadzenia szkoleń online dla uczestników Projektu, zgodnie z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

Do pobrania:
zapytanie_ofertowe-coie-17_08_20.odt
zalacznik_nr_1_wykaz_uslug-coie-17_08_20.doc
zalacznik_nr_2_formularz_cenowy-coie-17_08_20.docx
iwu-coie-17_08_20.doc
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478043]

przewiń do góry