Warszawa, 9 kwietnia 2018 r.

Znak sprawy: COIE.082.12.2018.ASZ


OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

W oparciu o art. 33 ust 2 ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-202, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. (ARMSA), jako wnioskodawca projektu planowanego do realizacji w ramach konkursu nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 / Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji / Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu realizacji wskazanego projektu.

Pełna treść ogłoszenia do pobrania: (w załączniku):

coie.082.12.2018.asz.pdf

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-04-09
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 15:43:31
  • Liczba odsłon: 124

[Liczba odsłon: 2478019]

przewiń do góry