Warszawa, 16 sierpnia 2012r.

Znak sprawy: ARM/15/12Warszawa, 19 września 2012 r.


Oznaczenie sprawy: ARM/15/12

Do:

                                                                       Wszyscy zainteresowani

 

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na usługi przeprowadzenia szkoleń w ramach Projektu Systemowego ITeraz Mazowsze II.

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKU  POSTĘPOWANIA


1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano ofertę złożoną przez: Konsorcjum firm:  Instytut Badawczo- Szkoleniowy sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn (LIDER) oraz Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa.

 

Wybrana oferta byłą ofertą najkorzystniejszą, tj. uzyskała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w ramach wszystkich kryteriów oceny ofert.

2. W postępowaniu złożono 2 oferty, których zbiorcze zestawienie (wraz z punktacją w poszczególnych kryteriach oceny ofert) zawiera poniższa tabela:   

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów w kryterium Cena – waga 60%

Liczba punktów w kryterium Koncepcja realizacji zamówienia – waga 20%

 

 

 

 

 

 

 

Liczba punktów w kryterium doświadczenie – waga 20%

 

 

 

 

 

 

 

Razem

Propozycje  dodatkowych działań mających na celu podniesienie efektywności szkoleń  

Dodatkowe propozycje organizacyjne

Wykonawcy

1.

Konsorcjum firm:

1) Instytut Badawczo- Szkoleniowy sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3k, 10-165 Olsztyn (Lider)

2) Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A., u. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa

60

(cena

1 050 000 zł)

 

 

0

 

 

0

 

 

20

 

 

80

2.

Konsorcjum firm:

1) Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa (Lider)

2) ROI Consulting sp. z o.o., ul. Długa 4, 00-238 Warszawa

3) OMEC sp. z o.o., ul. Zeusa 41, 01-497 Warszawa    

 

36,94

(cena

1 705 200 zł)

 

0

 

0

 

20

 

56,94

 

 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-09-19
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-09-19 13:23:56
  • Liczba odsłon: 287
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry