Warszawa, 27 marca 2015 r
Numer sprawy: ARM/07/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanych


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
Wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kuczborku.ZMIANA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w ten sposób, że dokonał zmiany nazwy postepowania z:


„Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kuczborku.”

na

„Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej.”


W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający przypomina o konieczności oznakowania kopert oraz dokumentów składanych w toku postępowania (oferty, wykazów, oświadczeń etc.) zgodnie z nową nazwą postępowania. Termin i miejsce składania ofert pozostają bez zmian.

Załączniki do pobrania:
siwz_po_zmianie-arm_07_15.docx

Ogłoszenie o zmianie:
ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-arm_07_15.doc
 

Warszawa, 26 marca 2015  r.
Znak sprawy: ARM/07/15

Przetarg nieograniczony na wyposażenie wybranych pracowni zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kuczborku

Ogłoszenie:
ogloszenie-arm_07_15.doc

Załączniki do pobrania:
siwz-arm_07_15.docx
zal_1a_opis_pracowni_architektury_krajobrazu-arm_07_15.doc
zal_1b_opis_pracowni_dla_technika_rolnika-arm_07_15.doc
zal_2_formularz_oferty-arm_07_15.doc
zal_3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wylkuczenia_z_post-arm_07_15.doc
zal_4-arm_07_15.doc
zal_5_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_poste-arm_07_15.doc
zal_6_wykaz_glownych_dostaw-arm_07_15.doc
zal_7_istotne_postanowienia_umowy-arm_07_15.doc
zal_8_wzor_protkolu-arm_07_15.doc
zal_9_szczegolowe_wymagania_dotyczace_przedmiotu_zamowie-arm_07_15.doc
zal_10_tabela_cenowa_czesc_a-arm_07_15.doc
zal_11_tabela_cenowa_czesc_b-arm_07_15.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-03-27
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-03-27 13:20:09
  • Liczba odsłon: 289
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478039]

przewiń do góry