Warszawa, 21 listopada 2023 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.9.2023.AN

Dotyczy postępowania: Dostawa urządzeń czyszczących, sprzątających

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 I 3 ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu.
 

Część 1 zamówienia
W zakresie Części 1 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405, woj. dolnośląskie. Cena oferty: 5.398,47 zł brutto. Oferta otrzymała łącznie w jedynym kryterium oceny ofert – cena 100% - 100,00 punktów.
 

Część 3 zamówienia
W zakresie Części 3 zamówienia jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę MJM Jaroszyńscy Maria Jaroszyńska, ul. Brukowa 4, 05-092 Łomianki, woj. mazowieckie. Cena oferty: 11.562,00 zł brutto.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie Części 2 zamówienia.
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie Części 2 zamówienia na podstawie z pkt V ppkt. 11 lit. d) Zapytania ofertowego odstępując jednocześnie od wyboru wykonawcy w zakresie tej części zamówienia na podstawie pkt V ppkt 12 Zapytania ofertowego.
Pełna treść informacji w załączeniu.
Dokumentacja postępowania znajduje się na stronach „Bazy konkurencyjności” pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/178009

###

Warszawa, 26 października 2023 r.

Znak sprawy: DSPT.261.2.9.2023.AN

ZAPYTANIE OFERTOWE

Tytuł postępowania: Dostawa urządzeń czyszczących, sprzątających.

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na dostawę urządzeń czyszczących, sprzątających.

Zapytanie ofertowe znajduje się na stronach „Bazy konkurencyjności” pod linkiem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/178009

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2478028]

przewiń do góry