Warszawa, 17.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM 76/15


Do:
                                    Wszyscy zainteresowani


DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wyposażanie pracowni zawodowych (nr 76)”


ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

1. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), dalej zwanej „Ustawą”, Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu  dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej za którą uznano w zakresie części A ofertę złożoną przez PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29 C, 50-424 Wrocław.

Oferta wybrana otrzymała najwyższą ilość punktów po ich zsumowaniu w obydwu kryteriach oceny ofert.
W zakresie Części A oferty złożyło 2 Wykonawców. Zbiorcze zestawienie ofert zawiera poniższa tabele:

Część A

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość punktów w kryterium „Cena”

Ilość punktów w kryterium „Termin płatności”

Łączna ilość punktów

1.

SYMBIT Sp. z o.o.

ul. Lasockiego 39A/2

20-612 Lublin

69,45 pkt

10 pkt

79,45 pkt

2.

PHPU ZUBER, Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C

             50-424 Wrocław

90 pkt

10 pkt

100 pkt


###Warszawa, 13.11.2015 r.
Numer sprawy: ARM/76/15


Do:
                                             Wszystkich zainteresowanychDOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na: Wyposażenie pracowni zawodowych


WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, ze zm., dalej jako Ustawa) Zamawiający informuje, iż otrzymał poniższy wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), na który udzielono następującej odpowiedzi:

1.  Dotyczy ARM 76/15 Zał. 1b-Otwock_ver2 Pkt 3. Ekran projekcyjny - 2 szt.
Zamawiający wymaga, aby oferowany ekran miał “Czarne ramki boczne o szerokości co najmniej 4 cm”. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na “Czarne ramki boczne o szerokości co najmniej 2,5 cm”? Dotyczy ARM 76/15 Zał. 1b-Otwock_ver2 Pkt 3. Ekran projekcyjny - 2 szt.
Zamawiający wymaga, aby oferowany ekran miał “Czarne ramki boczne o szerokości co najmniej 4 cm”. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę tego zapisu na “Czarne ramki boczne o szerokości co najmniej 2,5 cm”?

 
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

2.  Dotyczy ARM 76/15 Zał. 1b-Otwock_ver2 Pkt 5. Komputer - 1szt.
Zamawiający wymaga aby oferowany komputer objęty był gwarancją 3 letnią świadczoną w miejscu instalacji sprzętu. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie komputera objętego 3 letnią gwarancją typu “door to door” z przyjęciem zgłoszenia awarii następnego dnia roboczego?

 
ODP: Zamawiający wyraża zgodę.

###

Warszawa, 9 listopada 2015 r.
Znak sprawy: ARM/76/15

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przetarg nieograniczony na wyposażenie pracowni zawodowych

Ogłoszenie do pobrania:
ogloszenie-arm_76_15.docx

SIWZ i załączniki do pobrania:

siwz_zal-arm_76_15.zip
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-11-17 14:00:13
  • Liczba odsłon: 425
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2478038]

przewiń do góry