Warszawa 17 listopada 2010 r.

 

                                                                                 

znak sprawy ARM 53/10 INFORMACJA O WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na obsługę prawną świadczoną przy realizacji projektów realizowanych przez Zamawiającego: Akademia Unijna III (Projekt I) oraz ITeraz Mazowsze II (Projekt II) realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych”, (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej zwanej „ustawą” Zamawiający Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie  informuje, iż za najkorzystniejszą ofertę została uznana:

oferta złożona przez Wykonawcę – Konsorcjum firm: Kancelaria Adwokacka Witold Zielak (ul. Dworkowa 3, 00-784 Warszawa), Kancelaria Prawna Rafał Zygmunt (ul. Grodkowska 15/9, 01-461 Warszawa).   

 

Oferta złożona przez ww. Wykonawców zawierała cenę mieszczącą się w budżecie przewidzianym przez Zamawiającego na wykonanie zamówienia. Wykonawcy uzyskali  80% w kryterium cenowym oceny ofert oraz 20% w kryterium doświadczenia.  Łącznie Wykonawcy otrzymali 100 pkt (po zsumowaniu za poszczególne kryteria). Wykonawcy spełnili wszystkie wymogi uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-11-17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-11-17 23:31:33
  • Liczba odsłon: 107

[Liczba odsłon: 2478042]

przewiń do góry